Štúdium, dokumenty a tlačivá
 

rok 2013 HO

(26.01.2013)

19. reprezentačný ples ZUŠ

V sobotu 26. januára 2013 sa v spoločenskej sále ELV Produkt a.s. na Nitrianskej ulici v Senci uskutočnil v poradí už 19. reprezentačný ples ZUŠ. V kultúrnom programe sa predstavil ľudový súbor našich žiakov – Igrici, ktorý pracuje pod odborným vedením PaedDr. Miroslava Brnu, PhD., ďalej žiaci tanečného odboru z tried p. uč. Jozefa Manáka […]

(25.01.2013)

Klavírny koncert žiakov p. uč. Dittingerovej

V piatok 25. januára 2013 sa v koncertnej sále ZUŠ uskutočnil klavírny koncert žiakov z triedy p. uč. Andrey Dittingerovej.