Darujte nám 2% z dane.

Vážení rodičia a priatelia ZUŠ Senec.

Aj tento rok môžete podporiť našu školu a Vaše deti venovaním 2% z dane.

Skvalitniť výchovno-vzdelávací proces a zlepšiť materiálno- technické vybavenie školy.

Aj vďaka Vám bude život na našej škole krajší a pestrejší.

Srdečne Vám ďakujeme.

Tlačivo na stiahnutie TU : 

Školné od 1.3.2023

Vážení rodičia.

Mestské zastupiteľstvo v Senci dňa 14. 2. 2023 prerokovalo a schválilo Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej „VZN“) č. 2/2023, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec s účinnosťou od 1. 3. 2023. Podľa Článku 3 vyššie uvedeného VZN prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom na základnej umeleckej škole na žiaka mesačne podľa druhu výučby sumou: 

Aktuality z Facebooku


Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Úspech našich žiakov tanečného odboru na celoslovenskej tanečnej súťaži Vibes🎉🎊👏👏👏 Gratulujeme žiakom aj ich pedagógom.🏆🏆🏆 ... Zobraziť viacZobraziť menej

19.03.23 - 17:44
Úspech našich žiakov tanečného odboru na celoslovenskej tanečnej súťaži Vibes🎉🎊👏👏👏 Gratulujeme žiakom aj ich pedagógom.🏆🏆🏆Image attachment

Comment on Facebook

⚘️💎⚘️

Veľký úspech našich žiakov na celoslovenskej speváckej súťaži - Stančekova Prievidza. 6xzlato a 1xstriebro. Gratulujeme žiakom, ich učiteľom a korepetítorom. Ďakujeme za reprezentaciu našej školy a mesta.🎊🎉👏👏 ... Zobraziť viacZobraziť menej

17.03.23 - 17:54
Veľký  úspech  našich žiakov na celoslovenskej speváckej súťaži  - Stančekova Prievidza. 6xzlato a 1xstriebro. Gratulujeme žiakom,  ich učiteľom a korepetítorom. Ďakujeme za reprezentaciu našej školy a mesta.🎊🎉👏👏

Comment on Facebook

Paráda gratulujem všetkým 🙂

Stalo sa

Hudobný odborZobraziť všetky >>

Výtvarný odbor Zobraziť všetky >>

Tanečný odbor Zobraziť všetky >>

Literárno-dramatický odbor Zobraziť všetky >>