Informácie k prijímacím talentovým skúškam na šk. rok 2024/2025

Kedy? 30.-31.5.2024 ( štvrtok-piatok) medzi 14:00 a 18:00 hod.

Kde ? V budove ZUŠ Senec : Fándlyho 20, Senec

Prineste : vyplnenú, vytlačenú a podpísanú elektronickú prihlášku

(v prípade potreby odoslanú prihlášku vytlačíme v ZUŠ, k dispozícií budú   notebooky na použitie).

Prosíme o dôsledné vyplnenie prihlášky :

Kontaktné informácie, mail – kde Vám budú po prijatí doručené prihl. údaje,  rodné číslo, ročník  ZŠ/MŠ – ktorý bude žiak navštevovať od septembra.

Zvoľte si hudobný nástroj alebo kolektívny predmet prípadne ich kombináciu.

Na hudobnú náuku sa  neprihlasujte.

Po úspešnom odoslaní prihlášky Vám príde na mail potvrdenie.

Pri výbere viacerých študijných zameraní vytlačte a podpíšte všetky prihlášky.

Odoslaním prihlášky sa nestávate automaticky žiakom školy, je nutné sa zúčastniť prijímacích talentových skúšok.

Tešíme sa na Vás 🙂

 

Stalo sa

Hudobný odborZobraziť všetky >>

Výtvarný odbor Zobraziť všetky >>

Tanečný odbor Zobraziť všetky >>

Literárno-dramatický odbor Zobraziť všetky >>