Prijímacie skúšky

Pozývame Vás na prijímacie skúšky do hudobného, tanečného, výtvarného a literárno-dramatického odboru ZUŠ Senec.

27.05. 2021 a  28. 05. 2021 ( štvrtok – piatok )

 od 14.00 do 18.00 hodiny v budove školy.

Potrebné dokumenty na stiahnutie :

V dané dni vyučovanie odpadá.

Tešíme sa na Vás…

Organizácia vyučovania od 17.5.2021

 Na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 13.5.2021 sa od pondelku 17.5.2021 učí vo všetkých odboroch prezenčne!!!

(všetky hudobné nástroje, hudobná náuka, dychové nástroje, spev, tanec, výtvarná, literárno-dramatický)

Učiť sa bude podľa pôvodných rozvrhov, ktoré boli, okrem tanca, ktorý má upravený rozvrh, nakoľko sa s tech. príčin  bude učiť iba na ZŠ Tajovského – malá telocvičňa

V prípade potreby alebo ďalších informácií kontaktujte svojich pedagógov.

Žiak sa preukazuje na vyučovaní podpísaným vyhlásením o bezinfekčnosti a dodržiava bezpečnostné opatrenia – rúško, odstup, dezinfekcia .

Prosíme rodičov detí, ktoré chodia do družiny alebo škôlky, aby im napísali súhlas, že môžu opustiť škôlku/družinu v čase vyučovania na ZUŠ.

Deti, ktoré boli vodené na vyučovanie p. učiteľkou alebo p. Tondovou budú vodené naďalej.

Školné za január - jún 2021

Žiadame rodičov o úhradu školného za 2 polrok šk. roku 2020/21

Na základe nariadenia primátora mesta Senec sa čiastočná úhrada výdavkov ( školné ) v čase mimoriadnej situácie zapríčinenej pandémiou COVID 19 (jan-apríl) upravuje nasledovne:

Rodičia, ktorí školné za 2 polrok už uhradili v plnej výške, daný preplatok im bude prenesený do ďalšieho šk. roka alebo na základe žiadosti bude vrátený.

OZNAM!!!

Upozorňujeme na zmenu emailovej adresy školy.
Nový email je: info@zussenec.sk

Kalendár


Nie sú žiadne nadchádzajúce udalosti v tomto momente.

Aktuality z Facebooku


Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Oznam!
Hudobný odbor.
Dnes 21.6.2021 neučí
p. uc Casanova vyučovanie odpadá
p.uc. Virag - zastupovanie v tr. 5,14
P. uc. Galambosova - zastupovanie v tr. 5,14
... See MoreSee Less

21.06.21 - 12:50

Oznam Hudobná náuka .
Zajtra 17.6.2021 ( štvrtok) hudobná náuka odpadá…
... See MoreSee Less

16.06.21 - 13:05

OZNAM!!!
Hudobný odbor.
Zajtra 15.6.2021(utorok) budú absolvetské skúšky. Vyučovanie v hudobnom odbore, Literárno-dramatickom a hudobná náuka odpadá.
... See MoreSee Less

14.06.21 - 12:31

Oznam Výtvarný odbor!!!
Dnes 7.6.2021 ( pondelok) p.uč. Tittlová pre chorobu neučí. Vyučovanie odpadá.
Absolventi VO prídite sa odfotiť na tablo.
... See MoreSee Less

06.06.21 - 17:37

Ešte sú nejaké voľne miesta 👍😉… ... See MoreSee Less

05.06.21 - 12:10
Ešte sú nejaké voľne miesta 👍😉…

Srdečne Vás pozývame na prijímacie skúšky do všetkých odborov.
27-28.5.2021 od 14:00 - 18:00 hod. v budove školy.Srdečne Vás pozývame na prijímacie skúšky do všetkých odborov.
27-28.5.2021 od 14:00 - 18:00 hod. v budove školy.

PRIJÍMACIE POHOVORY NA VÝTVARNÝ ODBOR AJ ELEKTRONICKY
Vážení rodičia, milí záujemcovia o štúdium na VO ZUŠ Senci
Na prijímacích skúškach na výtvarný odbor uchádzač dostane zadanie – nakresliť /namaľovať akúkoľvek tému podľa vlastného výberu, podmienkou je, aby sa na obrázku vyskytovala aspoň jedna postavička. Techniku si vyberie každý podľa toho, aká mu najviac vyhovuje.
Prácu/práce – je možné zaslať vopred – do dátumu prijímačiek , ktoré budú 27.-28. 5. - elektronicky na adresu vytvarnikzus@gmail.com .Tlačivá je možné stiahnuť vopred na stránke školy www.zussenec.sk hore vľavo v lište –štúdium,dokumenty, tlačivá – prijímacie pohovory.
Prihlášku s označením – výtvarný odbor-( práca odoslaná), čestné prehlásenie a súhlas GDPR - vyplnené a podpísané odovzdáte osobne na adrese školy alebo u pedagógov výtvarného odboru. Prácu – obrázok vo formáteJPG. označte celým menom a číslom – vek dieťaťa. V prípade, že odošlete obrázok elektronicky, nemusí sa dieťa v dňoch prijímačiek osobne zúčastniť prezenčnej skúšky. Tešíme sa na nových výtvarníkov!
... See MoreSee Less

26.05.21 - 10:25
Srdečne Vás pozývame na prijímacie skúšky do všetkých odborov.
27-28.5.2021 od 14:00 - 18:00 hod. v budove školy.

Oznam!!!!
Na základe Rozhodnutia ministra školstva č. 2021/13405:1-A1810 zo dňa 13. mája 2021 a nariadením primátora mesta Senec, žiaci ZUŠ, ktorí navštevujú 5.- 9. ročník ZŠ Tajovského, v dňoch 21.5. 2021 až 25. 5. 2021 vrátane z dôvodu výskytu ochorenia na COVID – 19 budú mať dištančné vyučovanie podľa platného rozvrhu. Prosíme daných žiakov, aby sa nezúčastňovali v týchto dňoch prezenčnej výučby v ZUŠ.
Žiaci 8.C a 8.D ZŠ Tajovského pokračujú v karanténe nariadenej RUVZ.
Pre ďalšie informácie kontaktujte svojich pedagógov.
Ostatní žiaci ZUŠ pokračujú v prezenčnom vyučovaní podľa platného rozvrhu.
... See MoreSee Less

21.05.21 - 9:42

Stalo sa

Hudobný odborZobraziť všetky >>

Výtvarný odbor Zobraziť všetky >>

Tanečný odbor Zobraziť všetky >>

Literárno-dramatický odbor Zobraziť všetky >>