Kontakty


ZUŠ Senec

budovaadresa: Základná umelecká škola, Fándlyho 20, Senec 903 01

telefón:  +421 2 20 20 30 50, 0948 222 919

e- mail:   info@zussenec.sk

web:        www.zussenec.sk

 

Riaditeľ školy: Mgr. Ferdinand Döme, DiS. art.
Zástupkyňa riaditeľa: Mgr.art. Aneta Roganská

IBAN účtu ZUŠ na platbu školného:
SK32 0900 0000 0050 7019 5053
Špecifické symboly pre jednotlivé odbory:
1 = hudobný, 2 = literárno-dramatický, 3 = výtvarný, 4 = tanečný