Kontakty


ZUŠ Senec

budovaadresa: Základná umelecká škola, Fándlyho 20, Senec 903 01

telefón:  +421 2 20 20 30 50
e- mail:   info@zussenec.sk
web:        www.zussenec.sk

 

Riaditeľ školy:  Mgr.art. Gabriel Škriečka
Zástupca riaditeľa: Mgr. Ferdinand Döme, DiS. art.

IBAN účtu ZUŠ na platbu školného:

SK32 0900 0000 0050 7019 5053

Špecifické symboly pre jednotlivé odbory:
1 = hudobný, 2 = literárno-dramatický, 3 = výtvarný, 4 = tanečný

Napíšte nám!

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Predmet

Vaša správa