Štúdium, dokumenty a tlačivá
 

rok 2019 TO

(19.12.2019)

Popoluška 2019

Dňa 16 a 18.12.2019 sa v kinosále MsKs konal koncert žiakov tanečného a literárno-dramatického oddelenia s názvom Popoluška. Na tomto mega projekte do ktorého sa zapojili všetky odbory ZUŠ Senec sa zúčastnilo 160 detí. Réžiu  projektu mal na starosti Daniel Pomichal.  koncert sa odohral 4x a zožal veľký úspech a aplauz publika.  

(13.08.2019)

Absolventský koncert TO 2019

25.5.2019 sa v kultúrnom dome MsKS v Senci konal absolventský koncert TO na tému Tarzana. Na tomto projekte sa podieľali všetky odbory ZUŠ Senec.  

(16.05.2019)

Mrázik Vianočný koncert 2018

12.12.2018 sa v kinosále MsKS konal vianočný koncert žiakov  tanečného a literárno-dramatického odboru ZUŠ Senec.  

(16.05.2019)

Športovec roka 2018

Naši žiaci tanečného odboru vystúpili na ocenení športovec roka