Štúdium, dokumenty a tlačivá
 

rok 2018 TO

(22.01.2018)

24. Ples

V sobotu 20. januára 2018 sa v spoločenskej sále ELV Produkt a.s. Senec konal 24. Ples ZUŠ Senec. V kultúrnom programe vystúpili aj žiaci tanečného odboru pod vedením p. uč. Likeovej: