Štúdium, dokumenty a tlačivá
 

rok 2018 HO

(05.11.2018)

Medzinárodná spevácka súťaže Bohuslava Martinů v Prahe

V dňoch 19.-21.10.2018 sa traja naši žiaci zúčastnili ,,Medzinárodnej speváckej súťaže Bohuslava Martinů”, konanej v Prahe. Napriek tomu, že v porote nebol zastúpený žiaden Slovák, obstáli vynikajúco. Marianka Čurková, žiačka pani učiteľky Heleny Oborníkovej ( pobočka Čataj), získala ,,Čestné uznanie”,a to v konkurencii 30-tich súťažiacich. Andrej Kanišák, žiak pani učiteľky Evy Casanovej, získal krásne 3. […]

(25.04.2018)

Medzinárodný koncert žiakov ZUŠ

Dňa 11. 4. 2018 sa v Labyrinte MsKS  konal medzinárodný koncert žiakov ZUŠ zo Skalice, Veľkej Biteše, Györu a Senca.  

(25.04.2018)

Interný koncert 24. 4. 2018

Dňa 24.4.2018 sa konal Interný koncert v koncertnej sále ZUŠ  

(03.04.2018)

Keyboardová súťaž v PB 2018

Na 11.celoštátnej súťažnej prehliadke ZUŠ SR a ČR v hre na keyboard Považská Bystrica 3. 2018 získali naši žiaci krásne ocenenia: Matej Bujňák – zlaté pásmo v 4. kategórií + diplom za mimoriadnu interpretáciu skladby : N.R.Korsakov – Let čmeliaka  /F. Döme. Dis.art/ Matej Žilka – strieborné pásmo v 1. kategórií /F. Döme. Dis.art/ Viktor Blaščák– zlaté pásmo v 3.  kategórií /F. Döme. Dis.art/ […]

(03.04.2018)

Schneiderova Trnava - Celoslovenská husľová súťaž

V piatok 23. marca 2018 zabodovali na celoslovenskej súťaži v sólovej hre na husliach Schneiderova Trnava naši mladí huslisti Oliver Bertók z triedy Mgr. Ferdinanda Döme, DiS.art. a Karin Magdošková z triedy p. uč. Drahomíra Mrózka, DiS.art. a v silnej konkurencií medzi najmladšími účastníkmi získali v 1. kategórií strieborné pásmo. Tešíme sa z tohto krásneho úspechu a gratulujeme! 

(03.04.2018)

Predveľkonočný koncert žiakov v Evanjelickom kostole v Senci

V nedeľu 25. marca 2018 sa v Evanjelickom kostole v Senci konal náš tradičný Predveľkonočný koncert, na ktorom sa predstavili žiaci hudobného a literárno-dramatického odboru. Na záver koncertu vystúpil s bohatým programom aj školský orchester pod vedením p. uč. Drahomíra Mrózka, DiS.art. a speváckeho zboru pod vedením p. uč. Oborníkovej a Mgr.art. Zuzany Molnár.  

(23.02.2018)

Stančekova Prievidza 2018

Dňa 15.2.2018 sa žiaci speváckeho oddelenia, pod vedením pani učiteľky E.Casanovej, N. Illéšovej a H. Oborníkovej, zúčastnili Celoslovenskej speváckej súťaže v sólovom speve ,,Stančekova Prievidza”. Súťažili v troch vekových kategóriách. V A kategórii získala žiačka Veronika Pálková (N.Illéšová)strieborné pásmo. V B kategórii získala Viktória Bajtalová (H. Oborníková) strieborné pásmo; Andrej Kanišák (E. Casanova), Brigita Molnósiová […]

(22.01.2018)

Výchovný vianočný koncert

19.12. 2017 sa v koncertnej sále ZUŠ konal výchovný vianočný koncert pre ZŠ J.G. Tajovského  

(22.01.2018)

Vianočný interný koncert

20. 12. 2017 sa v koncertnej sále ZUŠ konal vianočný interný koncert.  

(22.01.2018)

1. vianočný koncert v Labyrinte.

15. 12. 2017 sa konal v Labyrinte 1. vianočný koncert žiakov ZUŠ Senec.