Štúdium, dokumenty a tlačivá
 

rok 2013 HO

(10.12.2013)

Vystúpenie pre firmu Swiss Re

V dňoch 9. a 10. decembra 2013 potešili žiaci hudobného a literárno-dramatického odboru vianočnými vinšami a piesňami zamestnancov firmy Swiss Re v Bratislave.

(04.12.2013)

Interný koncert - december 2013

V stredu 4. decembra 2013 sa v koncertnej sále ZUŠ uskutočnil interný koncert žiakov hudobného odboru. FOTOGALÉRIA

(04.12.2013)

Dni Miloša Ruppeldta 2013

V stredu 4. decembra 2013 sa uskutočnil V. ročník súťaže žiakov základných umeleckých škôl „Dni Miloša Ruppeldta“ v Bratislave. Za našu ZUŠ súťažili žiaci z triedy p. uč. Evy Casanovej a umiestnili sa takto: Simon Molnár – 2. miesto – 1. kat. Agnes Mináriková – 2. miesto – 4. kat. Karolína Krigovská – 3. miesto – 3. […]

(03.12.2013)

Gitarový koncert

V utorok 3. decembra 2013 sa v koncertnej sále ZUŠ uskutočnil gitarový koncert, na ktorom sa predstavili žiaci z tried Mgr. Evy Muchovej a Mgr. Vladimíra Kubaláka.  

(01.12.2013)

Premiérový koncert nášho zboru STELLA v Stupave

Novovzniknutý zbor Stella pod vedením p. učiteľa Bc. Tomáša Šelca, ktorý patrí pod ZUŠ Senec, vystúpil v 1. adventnú nedeľu v rímsko-katolíckom kostole sv. Štefana v Stupave. Na svojom premiérovom koncerte zbor zaspieval adventné a mariánske piesne. Na záver odznela pieseň z Taizé Laudate Dominum, ktorú zbor zaspieval spolu s domácim – hosťujúcim zborom Nevädza […]

(30.11.2013)

Popoludnie s tangom

V sobotu 30. novembra 2013 sa v kultúrnom centre Labyrint v MsKS Senec uskutočnil koncert s názvom Popoludnie s tangom. V programe koncertu účinkovali pedagógovia našej ZUŠ: Mgr. Eva Muchová – gitara Mgr. Vladimír Kubalák – gitara Mgr.art. Ilona Takácsová – klavír

(22.11.2013)

Čarovná flauta - 12. ročník

Výsledky našich žiakov z 12. ročníka celoslovenskej súťaže v hre na zobcovej flaute a drevených dychových nástrojoch Čarovná flauta – Nižná: Matej Šimun: 3. miesto – 1. kat. /p. uč. Grunza/ Mária Maršalková: 3. miesto – 4. kat. /p. uč. Meliš/ Natália Chorvátová: čestné uznanie – 2. kat. /p. uč. Madarász/ Sandra Konečná: čestné uznanie – 4. […]

(19.11.2013)

Spoločný koncert štyroch ZUŠ

V utorok 19. novembra 2013 sa v koncertnej sále ZUŠ Senec uskutočnil „Spoločný koncert štyroch ZUŠ“ seneckého okresu. V bohatom programe vystúpili žiaci ZUŠ Bernolákovo, ZUŠ Dunajská Lužná, ZUŠ Ivanka pri Dunaji a ZUŠ Senec. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!  

(15.11.2013)

Klavírna súťaž Pála Kadosu

V piatok 15. novembra 2013 sa v Leviciach zúčastnil Bence Simon XI. ročníka klavírnej súťaže Pála Kadosu. Bence je žiakom p. uč. Ildikó Galambosovej, súťažil v 4. kategórii, kde získal 3. miesto. Gratulujeme!

(13.11.2013)

Prehliadka mladých gitaristov 2013

V stredu 13. novembra 2013 sa v priestoroch ZUŠ Eugena Suchoňa v Bratislave konal 10. ročník Prehliadky mladých gitaristov. Naši žiaci získali krásne umiestnenia: Adam Tkáč – zlaté pásmo – 2. kat. /Mgr. Muchová/ Tomáš Krajčovič – zlaté pásmo – 6. kat. /Mgr. Muchová/ Dominik Marcina – strieborné pásmo – 2. kat. /Mgr. Muchová/   Dominik Lancz […]

(12.11.2013)

Interný koncert 12. novembra 2013

V utorok 12. novembra 2013 sa v koncertnej sále ZUŠ konal interný koncert, na ktorom sa predstavili žiaci hudobného a literárno-dramatického odboru.

(09.11.2013)

Medzinárodný festival v Győri

V sobotu 9. novembra 2013 sa konal VII. ročník medzinárodného festivalu poľskej hudby Lengyel Zenei Fesztivál v maďarskom meste Győr. Na slávnostnom koncerte v miestnej synagóge úspešne vystúpili naši žiaci v dvoch číslach: spev – Karolína Krigovská /ped. p. uč. Eva Casanova/, korepetícia p. uč. Ildikó Galambosová gitarové kvarteto – Mgr. Eva Muchová, jej žiaci […]

(29.10.2013)

Vystúpenie pre dôchodcov v Dome dobra

Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším 29. októbra 2013 vystúpili žiaci hudobného odboru v Dome Dobra v Senci. Účinkovali: Komorný súbor pod vedením p. Škriečkovej: Barbora Matejková, Zuzana Popracová, Jana Dinga, Ema Holubová,  Tomáš Tilandy – husle a  Alexandra Tuššová – keyboard /Mgr. Döme/. Ľudové piesne spievali žiačky Mgr. art. Szabó: Viktória Šefčíková, Lucia Leginuszová, Linda Figurová […]

(16.10.2013)

Vystúpenie pre červený kríž

V stredu 16. októbra 2013 vystúpili v jedálni ZŠ J. G. Tajovského pre miestnu pobočku Červeného kríža naši žiaci: Daniel Švasta – husle Bianka Fábryová – akordeón Richard Kmeťo – akordeón Martina Mészárosová – gitara   Žiakov pripravili kolegovia Dömeovci.  Podujatie sa konalo v rámci Mesiaca úcty k starším.

(15.10.2013)

Interný koncert 15. októbra 2013

V utorok 15. októbra 2013 o 17:00 hod. sa v koncertnej sále ZUŠ uskutočnil interný koncert žiakov hudobného odboru.  

(21.08.2013)

Zahrajže nám píšťalôčka

Siedmeho ročníka celoštátnej súťaže v hre na zobcové flauty s medzinárodnou účasťou Zahrajže nám píšťalôčka (2. – 4. máj 2013) sa zúčastnili žiaci z 24 škôl zo Slovenska a Maďarska. Súťaž sa konala v Nových Zámkoch, kde našu ZUŠ úspešne reprezentovala žiačka Natálka Chorvátová. Na klavíri ju sprevádzala Mgr.art. Ilona Takácsová. Natália Chorvátová – bronzové […]

(14.06.2013)

Zájazd a vystúpenie našich žiakov v rakúskom Leobendorfe

Dňa 14. júna 2013 sa uskutočnil zájazd ZUŠ  do Hudobnej školy v Leobendorfe v Rakúsku.  Koncert inicioval náš pedagóg Mgr. Zdenek Macháček, ktorý pôsobí aj na tamojšej škole. Po príchode na miesto sme mohli  obdivovať nové a perfektne vybavené priestory miestnej školy a vypočuť si koncert žiakov školy v krásnej koncertnej sále a potom aj na vonkajšom pódiu si vypočuť […]

(12.06.2013)

Čarovná flauta ináč

Dňa 12. júna 2013 k nám zavítali mladí profesionálni umelci, ktorí si pre žiakov hudobnej náuky, ale aj ostatných záujemcov pripravili komorné predstavenie Mozartovej opery Čarovná flauta. Účinkovala v ňom aj naša bývalá žiačka, dnes študentka bratislavského konzervatória Viktória Ballánová /soprán/. Okrem nej sa predstavil aj barytonista Marek Pobuda a mladý dirigent zo Slovenského národného divadla […]

(09.06.2013)

Víkend otvorených dverí v kaštieli

Dňa 9. júna 2013 sa vo Veľkom Bieli konal Víkend otvorených dverí v kaštieli. V programe účinkovali žiaci literárno-dramatického odboru /ped. Mgr.art. Zuzana Bírešová/ a gitarové kvarteto z triedy Mgr. Evy Muchovej.      

(07.06.2013)

Medzinárodná súťažná prehliadka J. von Beliczayho 2013

Dňa 7. júna 2013 sa v Komárne uskutočnil už 5. ročník Medzinárodnej súťažnej prehliadky Júliusa von Beliczayho. Je to prehliadka zameraná na hru komorných zoskupení. Naši žiaci získali krásne umiestnenia: Tomáš Krajčovič, Tomáš Szitkey, Daniela Lečková, Mgr. Muchová – zlaté pásmo v gitarovom kvartete /Mgr. Muchová/ Heliodor Macko + Viktor Ščerbak – strieborné pásmo v I. kategórii […]