Štúdium, dokumenty a tlačivá
 

rok 2013 HO

(05.06.2013)

Interný absolventský koncert 2013

V stredu 5. júna sa uskutočnil interný absolventský koncert hudobného odboru.  

(31.05.2013)

Piano v modernom rytme 2013

Umiestnenia našich žiakov na súťaži Piano v modernom rytme „Bojnice 2013“ (31. 5. 2013)  Tomáš Koiš – Ubaldo AureliusMarkus – zlaté pásmo v 1. kat. štvorručnej hry /Mgr. art. R. Ruttkayová/ Radka Bírová – Dominika Kollárová – zlaté pásmo v 1. kategórii štvorručnej hry /ped. A. Dittingerová/ Tomáš Bognár – strieborné pásmo v 2. kategórii sólovej hry na klavíri […]

(30.05.2013)

Saška Oborníková zvíťazila

Vo štvrtok 30. mája 2013 sa konal  8. ročník súťaže populárnej piesne „Senecká dúha“, ktorý organizovali SZUŠ R. Madarászovej v Senci  a Malokarpatské osvetové stredisko v Modre. Naša žiačka  Alexandra Oborníková získala  1. miesto v kat. 8 – 10 rokov.

(30.05.2013)

Otvorenie študijného centra

Naši žiaci Adam Tkáč /gitara – ped. Mgr. Eva Muchová/ a Lucia Soósová /zobcová flauta – ped. p. uč. Jaroslav Meliš/ vystúpili pri príležitosti otvorenia Študijného centra Basic v Senci.  

(28.05.2013)

Rachmaninov v podaní našich pedagógov :)

Naši mladí  kolegovia Mgr. art. Pavol Mucha – violončelo  a Mgr. art. Petra Mazúchová  – klavír – účinkovali vo Dvorane VŠMU v Bratislave na komornom koncerte. Interpretovali Sonátu pre violončelo a klavír g mol, op. 19 od ruského skladateľa neskorého romantizmu  Sergeja Rachmaninova. Zožali veľký úspech a prajné gratulácie od viacerých pedagógov VŠMU, Konzervatória v Bratislave a bývalých spolužiakov. Koncert […]

(26.05.2013)

Absolventský koncert

Dňa 26. mája 2013 sa predstavili na koncerte v evanjelickom kostole V Senci desiati absolventi hudobného odboru ZUŠ: :: Mária Cíbiková, Matej Majtan, Mária Jánska, Sandra Konečná, Katka Csikmáková, Mária Maršalková, Nina Vrábelová, Kamila Jarábková, Dominika Debnárová a Iveta Šipošová. Sú to tvoriví mladí ľudia, ktorí navštevovali prvý alebo druhý stupeň ZUŠ, študovali techniku hudobného […]

(21.05.2013)

Festival Ivana Ballu 2013 v Dolnom Kubíne

Festival Ivana Ballu 2013 – súťaž Klavírna Orava Kláry Havlíkovej Umiestnenia našich žiakov: Radka Bírová – Dominika Kollárová – 3. miesto v 1. kat. – štvorručná hra /ped. A. Dittingerová/ Viktor Ščerbak – Heliodor Macko  – 4. miesto v 1. kat.– štvorručná hra /Mgr. art. I. Takácsová/

(16.05.2013)

Rajecká hudobná jar 2013

Dňa 16. mája 2013 sa v Rajci uskutočnil 4. ročník medzinárodnej interpretačnej súťaže  Rajecká hudobná jar. Zúčastnili sa na nej aj naše žiačky: ::: Kamila Jarábková – flauta –  Cena riaditeľa ZUŠ Rajec za interpretáciu skladby M. Nováka (Mgr.art. Škriečka) Mária Maršalková –  saxofón – účasť (p. Meliš) Hana Nuošková – klavír – účasť (p. […]

(11.05.2013)

Koncert víťazov Festivalu Dni Miloša Ruppeldta

Dňa 11. mája 2013 sa žiaci Simon Molnár – spev, Dominika Debnárová – spev a Kvetoslava Vargová  – klarinet predstavili na koncerte víťazov prehliadky interpretov ZUŠ s medzinárodnou účasťou – Festival Dni Miloša Ruppeldta. Žiakov p. uč. Evy Casanovej a p. uč. Zoltána Grunzu na klavíri sprevádzala Mgr. art. Ilona Takácsová. Koncert sa konal v Pálfyho paláci na Zámockej […]

(04.05.2013)

Senčania Senčanom

V sobotu 4. mája 2013 sa folklórny súbor Igrici pod vedením PaedDr. M. Brnu, PhD. a žiaci našej školy hudobného odboru zúčastnili podujatia Senčania Senčanom. Tento festival bol venovaný 1150. výročiu príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu (863-2013).  

(26.04.2013)

Naši úspešní speváci

Žiaci našej ZUŠ opäť získali viaceré ocenenia na významných speváckych súťažiach: Medzinárodná spevácka súťaž Imricha Godina Iuventus Canti 2013 Vráble (22. – 26. 4. 2013) Karolína Krigovská – Cena za najlepšiu interpretáciu ľudovej piesne /ped. Eva Casanova/ Simon Molnár – 4. miesto v I. kategórii /ped. Eva Casanova/ Mária Galambosová – účasť na súťaži Iuventus Canti […]

(26.04.2013)

Gitaristi súťažili vo Frýdku - Místku

V dňoch 26. – 27. 4. 2013 sa žiaci našej školy zúčastnili 1. ročníka medzinárodnej súťaže Fernanda Sora v hre na klasickej gitare vo Frýdku – Místku, Česká republika. Žiaci Adam Tkáč (v 1. kategórii bolo 31 účastníkov) a Ema Firtová ( v 2. kategórii bolo 29 súťažiacich) získali čestné uznanie. Sily si merali gitaristi z Poľska, Českej a Slovenskej […]

(25.04.2013)

Schneiderova Trnava 2013

V dňoch 24. a 25. apríla 2013 sa uskutočnila celoslovenská súťaž v hre na klavíri a v komornej hre – Schneiderova Trnava. Dominika Kollárová získala strieborné pásmo v 2. kategórii – klavír (ped. A. Dittingerová) Radka Bírová získala strieborné pásmo v 2. kategórii – klavír (ped. A. Dittingerová) Žofia Dzubáková získala bronzové pásmo v 2. […]

(16.04.2013)

Interný koncert - apríl 2013

V utorok 16. apríla 2013 sa v koncertnej sále ZUŠ uskutočnil interný koncert žiakov hudobného a literárno-dramatického odboru.

(27.03.2013)

Violončelový koncert žiakov z triedy Mgr.art. P. Muchu

V stredu 27. marca 2013 sa v koncertnej sále ZUŠ uskutočnil violončelový koncert. Predstavili sa na ňom žiaci z triedy Mgr.art. Pavla Muchu. Žiakov sprevádzali: Mgr.art. Pavol Mucha – violončelo Mgr. Eva Muchová – gitara Mgr.art. Petra Mazúchová – klavír  

(26.03.2013)

Veľký úspech našich keyboardistov

Na 6. celoštátnej súťažnej prehliadke základných umeleckých škôl v sólovej hre na keyboard v Považskej Bystrici sa 26. marca 2013 úspešne  zúčastnili aj žiaci našej školy: Viktor Blaščák – 1. kat. strieborné pásmo (p. Döme st.) Tereza Pienčáková – 1. kat. zlaté pásmo (p. Döme st.) Dáša Andrášiková – 2. kat. strieborné pásmo (p. Döme st.) Jakub […]

(15.03.2013)

Gitarista Adamko Tkáč získal zlato!

V dňoch 14. – 15. marca 2013 sa v Bojniciach konala gitarová súťaž. Našu školu na nej reprezentoval žiak Mgr. Evy Muchovej – Adam Tkáč, ktorý v medzinárodnej konkurencii získal zlaté pásmo v I. kategórii.  

(10.02.2013)

Oslava 20. výročia vzniku SR

10. februára sa v Labyrinte MsKS konal koncert pri príležitosti 20. výročia vzniku Slovenskej republiky. Ženský zbor pri Miestnom odbore Matice slovenskej pod taktovkou Mgr. Art. Zdenka Macháčka otvoril slávnosť piesňou Eugena Suchoňa Aká si mi krásna. Mgr. Helena Čajková dojala obecenstvo nádherným prednesom dvoch básní o Slovensku, jednou dokonca z pera Antona Hlinku. Odbornou […]

(06.02.2013)

Metodický deň na konzervatóriu

V stredu 6.2.2013 sa žiačky speváckej triedy p. Casanovej Mária Galambosová, Agnes Mináriková, Dominika Debnárová a Karolína Krigovská zúčastnili metodického dňa pre spev na bratislavskom konzervatóriu, na ktorom všetky štyri predspievali prof. A. Michálkovej v korepetícii kolegyne p. I. Galambosovej. V dopoludňajších hodinách sledovali otvorené hodiny konzervatoristov a o 14.00 hod. si v koncertnej sále E. Suchoňa vypočuli koncert študentov spevu 1. […]

(29.01.2013)

Naši mladí gitaristi koncertovali...

V utorok 29. januára 2013 sa v koncertnej sále ZUŠ uskutočnil gitarový koncert, na ktorom sa predstavili žiaci z tried Mgr. Evy Muchovej a p. uč. Ivany Badžgoňovej.