Popoluška 2019


Dňa 16 a 18.12.2019 sa v kinosále MsKs konal koncert žiakov tanečného a literárno-dramatického oddelenia s názvom Popoluška.

Na tomto mega projekte do ktorého sa zapojili všetky odbory ZUŠ Senec sa zúčastnilo 160 detí.

Réžiu  projektu mal na starosti Daniel Pomichal. 

koncert sa odohral 4x a zožal veľký úspech a aplauz publika.

 

Absolventský koncert TO 2019


25.5.2019 sa v kultúrnom dome MsKS v Senci konal absolventský koncert TO na tému Tarzana. Na tomto projekte sa podieľali všetky odbory ZUŠ Senec.

 

Mrázik Vianočný koncert 2018


12.12.2018 sa v kinosále MsKS konal vianočný koncert žiakov  tanečného a literárno-dramatického odboru ZUŠ Senec.

 

Športovec roka 2018


Naši žiaci tanečného odboru vystúpili na ocenení športovec roka

 

24. Ples


V sobotu 20. januára 2018 sa v spoločenskej sále ELV Produkt a.s. Senec konal 24. Ples ZUŠ Senec.

V kultúrnom programe vystúpili aj žiaci tanečného odboru pod vedením p. uč. Likeovej:

 

 

Striebro pre Tanečný odbor !!!


Tanečnice Lucia Tichá a Ema Vrábelová sa pod vedením pani učiteľky Nikolety Likeovej, DiS.art zúčastnili tanečnej súťaže O Pohár Akadémie Tanca v Nitre, kde získali v juniorskej kategórií scénického tanca 2. miesto a vo Veľkej Cene , kde súťažili v rôznych tanečných štýloch 2. miesto v juniorskej kategórií.

Srdečne blahoželáme.

 

Absolventské koncerty 2017


V dňoch 9. a 10. júna 2017 sa v kinosále MsKS konali záverečné – absolventské koncerty žiakov tanečného odboru.

Jednotlivé choreografie pripravili a naštudovali so žiakmi p. uč. Monika Czingelová, p. uč. Mikuláš Czingel a p. uč. Nikoleta Likeová, DiS.art.

Zájazd do SĽUKu


V stredu 24. mája 2017 sa 106 žiakov zúčastnilo tanečného predstavenia SĽUKu v Rusovciach. Na tomto zájazde ich sprevádzali Monika a Mikuláš Czingelovci, Nikoleta Likeová, Dis.art. a p. uč. Lívia Bernátová.

Exkurzia do SĽUK-u


V stredu 29. marca 2017 sa žiaci tanečného odboru zúčastnili na exkurzii do SĽUK-u.

 

Riaditeľ ZUŠ Mgr.art. Gabriel Škriečka získal Cenu Mesta


Vg-skriecka-cena stredu 12. októbra 2016 sa v Galérii Labyrint MsKS konalo odovzdávanie Čestného občianstva Mesta Senec a Ceny Mesta Senec laureátom za rok 2016.

Mgr.art. Gabriel Škriečka si prevzal z rúk primátora Mesta Senec Ing. Karola Kvála CENU MESTA za dlhoročnú obetavú pedagogickú činnosť vo funkcii riaditeľa na Základnej umeleckej škole na Fándlyho ulici v Senci, profesionálne – manažérske, umelecké a pedagogické schopnosti a vysoko angažovaný prístup vo verejnom a v spoločenskom dianí nášho mesta.

Blahoželáme!

foto: Mesto Senec

Oslava 20. výročia ZUŠ v budove na Fándlyho ul.


V pondelok  20. septembra 2016 sa v koncertnej sále konala malá slávnosť za prítomnosti popredných predstaviteľov Mesta Senec a Mestského školského úradu pri príležitosti 20. výročia sídlenia ZUŠ v budove na Fándlyho č. 20 v Senci.

V príhovore riaditeľ ZUŠ Mgr. art. Gabriel Škriečka pripomenul históriu úprav, prerábiek a generálnych opráv budovy z bývalých jasieľ na priestory na vyučovanie pre ZUŠ a poďakoval sa prítomným reprezentantom firiem a jednotlivcom, ktorí sa na nich podieľali.

V krátkom kultúrnom programe vystúpili učitelia ZUŠ Mgr. Helena Čajková, Mgr.art. Zuzana Szabó, Mgr.art. Tomáš Šelc, Bc. Barnabás Kollárik, Mgr.art Petra Mazúchová  a Mgr.art. Ilona Takácsová.

Juniáles 2016


V pondelok 13. júna 2016 ZUŠ Senec zorganizovala pre deti tradičný juniáles, na ktorom opäť nechýbala zábava a súťaže, občerstvenie, hudobné vystúpenia a pestrá výzdoba vytvorená našimi šikovnými výtvarníkmi.

 

Absolventské koncerty


V dňoch 3. a 4. júna 2016 sa v kinosále MsKS konali koncerty tanečného odboru, na ktorých sa predstavili žiaci od prípravky až po absolventov v choreografiách p. uč. Moniky a Mikuláša Czingelových, Nikolety Likeovej, Dis.art. a Bc. Eriky Takácsovej.

Ples športovcov


V piatok 29. januára 2016 účinkovali žiaci TO na otváracom programe Plesu športovcov v Senci.

Vystúpenie na 22. Plese ZUŠ


Žiaci tanečného odboru otvorili svojim vystúpením 22. Ples Základnej umeleckej školy, ktorý sa uskutočnil v sobotu 23. januára 2016 v spoločenskej sále ELV PRODUKT a. s. v Senci.

 

Jablkové hodovanie 2015


V sobotu 10. októbra 2015 účinkovali žiaci tanečného odboru z triedy p. uč. Moniky Czingelovej a p. uč. Mikuláša Czingela na podujatí Jablkové hodovanie pred MsKS v Senci.

Juniáles 2015


Dňa 15. júna 2015 sa v areáli ZUŠ konal tradičný školský juniáles. O výzdobu sa postarali žiaci a pedagógovia výtvarného odboru, program pre deti pripravil literárno-dramatický odbor. Read more…

Z rozprávky do rozprávky


Dňa 12. mája 2015 sa 43 žiakov tanečného odboru zúčastnilo na predstavení Z rozprávky do rozprávky v historickej budove SND.

Zájazd zorganizovala p. uč. N. Likeová, Dis.art. spolu s manželmi Czingelovcami.

Slávnostný koncert k 55. výročiu ZUŠ


Slávnostný koncert žiakov k 55. výročiu založenia ZUŠ sa konal 20. mája 2015 v kinosále kultúrneho domu. Na úvod koncertu sa prítomným prihovorili riaditeľ ZUŠ Mgr. art. Gabriel Škriečka a prednostka Mestského úradu v Senci Ing. Jarmila Répássyová.