Štúdium, dokumenty a tlačivá
 

24. Ples

V sobotu 20. januára 2018 sa v spoločenskej sále ELV Produkt a.s. Senec konal 24. Ples ZUŠ Senec.

V kultúrnom programe vystúpili aj žiaci tanečného odboru pod vedením p. uč. Likeovej: