Štúdium, dokumenty a tlačivá
 

Vystúpenie pre firmu Swiss Re

V dňoch 9. a 10. decembra 2013 potešili žiaci hudobného a literárno-dramatického odboru vianočnými vinšami a piesňami zamestnancov firmy Swiss Re v Bratislave.