Vianočný koncert 2019


Dňa 14 a 15. 12. 2019 sa v Evanjelickom kostole v Senci konal vianočný koncert žiakov hudobného oddelenia ZUŠ v Senci

 

Medzinárodný koncert žiakov


Utorok 2.4.2019 sa konal Medzinárodný koncert žiakov ZUŠ Vadima Petrova Praha a ZUŠ Senec o 17:00 hod. v koncertnej sále ZUŠ

 

Predveľkonočný koncert


Dňa 14.4.2019 sa v Ev. kostole konal každoročný predveľkonočný koncert žiakov ZUŠ Senec

 

Koncert ku dňu matiek 2019


14.5.2019 sa konal koncert žiakov ZUŠ Senec ku dňu matiek v Ev. kostole v Senci.

 

Medzinárodná spevácka súťaže Bohuslava Martinů v Prahe


V dňoch 19.-21.10.2018 sa traja naši žiaci zúčastnili ,,Medzinárodnej speváckej súťaže Bohuslava Martinů”, konanej v Prahe.

Napriek tomu, že v porote nebol zastúpený žiaden Slovák, obstáli vynikajúco.

Marianka Čurková, žiačka pani učiteľky Heleny Oborníkovej ( pobočka Čataj), získala ,,Čestné uznanie”,a to v konkurencii 30-tich súťažiacich.

Andrej Kanišák, žiak pani učiteľky Evy Casanovej, získal krásne 3. miesto, aj keď bol druhý najmladší vo svojej kategórii.

Simon Molnár, druhý žiak pani učiteľky Evy Casanovej,získal taktiež nádherné 3.miesto.

Na tejto súťaži naše deti reprezentovali nielen svoju obec, ZUŠ- ku, mesto Senec, ale aj celé Slovensko.

A dali to so cťou.?

 

Medzinárodný koncert žiakov ZUŠ


Dňa 11. 4. 2018 sa v Labyrinte MsKS  konal medzinárodný koncert žiakov ZUŠ zo Skalice, Veľkej Biteše, Györu a Senca.

 

Interný koncert 24. 4. 2018


Dňa 24.4.2018 sa konal Interný koncert v koncertnej sále ZUŠ

 

Keyboardová súťaž v PB 2018


Na 11.celoštátnej súťažnej prehliadke ZUŠ SR a ČR v hre na keyboard Považská Bystrica

  1. 3. 2018 získali naši žiaci krásne ocenenia:
  • Matej Bujňák – zlaté pásmo v 4. kategórií + diplom za mimoriadnu interpretáciu skladby : N.R.Korsakov – Let čmeliaka  /F. Döme. Dis.art/
  • Matej Žilka – strieborné pásmo v 1. kategórií /F. Döme. Dis.art/
  • Viktor Blaščák– zlaté pásmo v 3.  kategórií /F. Döme. Dis.art/
  • Jakub Kolembus a Daniel Švasta – zlaté pásmo v 4. kategórií komorná hra rôzne nástroje /Mgr. F. Döme/
  • Matej Bujňák a Viktor Blaščák – zlaté pásmo v 3. kategórií komorná hra keyboardy /F. Döme. DiS.art./

 

Srdečne blahoželáme!

Schneiderova Trnava – Celoslovenská husľová súťaž


V piatok 23. marca 2018 zabodovali na celoslovenskej súťaži v sólovej hre na husliach Schneiderova Trnava naši mladí huslisti Oliver Bertók z triedy Mgr. Ferdinanda Döme, DiS.art. a Karin Magdošková z triedy p. uč. Drahomíra Mrózka, DiS.art. a v silnej konkurencií medzi najmladšími účastníkmi získali v 1. kategórií strieborné pásmo.
Tešíme sa z tohto krásneho úspechu a gratulujeme! 

Predveľkonočný koncert žiakov v Evanjelickom kostole v Senci


V nedeľu 25. marca 2018 sa v Evanjelickom kostole v Senci konal náš tradičný Predveľkonočný koncert, na ktorom sa predstavili žiaci hudobného a literárno-dramatického odboru. Na záver koncertu vystúpil s bohatým programom aj školský orchester pod vedením p. uč. Drahomíra Mrózka, DiS.art. a speváckeho zboru pod vedením p. uč. Oborníkovej a Mgr.art. Zuzany Molnár.

 

Stančekova Prievidza 2018


Dňa 15.2.2018 sa žiaci speváckeho oddelenia, pod vedením pani učiteľky E.Casanovej, N. Illéšovej a H. Oborníkovej, zúčastnili Celoslovenskej speváckej súťaže v sólovom speve ,,Stančekova Prievidza”.

Súťažili v troch vekových kategóriách.

V A kategórii získala žiačka Veronika Pálková (N.Illéšová)strieborné pásmo.

V B kategórii získala Viktória Bajtalová (H. Oborníková) strieborné pásmo; Andrej Kanišák (E. Casanova), Brigita Molnósiová (N.Illéšová), Silvia Kocsisová (H.Oborníková) a Tibor Mašek (E.Casanova) získali bronzové pásmo.

V kategórii C získal žiak Dušan Varga (E. Casanova) strieborné pásmo.

V obrovskej konkurencii žiakov z celého Slovenska (A kategória- 32 účastníkov, B kategória – 36 účastníkov , C kategória- 21 účastníkov) naši žiaci dôstojne reprezentovali našu ZUŠ , za čo im patrí veľká vďaka.

Vďaka patrí aj ich pani učiteľkám a sprevádzajúcim pani korepetítorkám – Márii Bednárovej a Žofii Šokovej.

HO.

 

Výchovný vianočný koncert


19.12. 2017 sa v koncertnej sále ZUŠ konal výchovný vianočný koncert pre ZŠ J.G. Tajovského

 

Vianočný interný koncert


20. 12. 2017 sa v koncertnej sále ZUŠ konal vianočný interný koncert.

 

1. vianočný koncert v Labyrinte.


15. 12. 2017 sa konal v Labyrinte 1. vianočný koncert žiakov ZUŠ Senec.

 

Koncert 4. ZUŠ


29. 11. 2017 sa v Labyrinte uskutočnil koncert 4. ZUŠ – Bernolákovo, Ivanka pri Bratislave, Dunajská Lužná, Senec

Interný Konert 14. 11. 2017


V utorok 14. novembra 2017 sa v koncertnej sále ZUŠ konal interný koncert žiakov hudobného odboru.

 

70. výročie presídlenia Slovákov z Dolnej zeme


Slávnostné služby božie pri príležitosti 70. výročia presídlenia Slovákov z Dolnej zeme a vzniku samostatného evanjelického zboru Senec hudobne spestrilo vystúpenie orchestra Fantázia pri ZUŠ v Senci pod vedením Drahomíra Mrózeka a speváckeho zboru pri ZUŠ pod vedením Mgr. art Heleny Oborníkovej a Mgr.art Zuzany Szabó.

Interný koncert


V stredu 25. októbra 2017 sa v koncertnej sále ZUŠ konal interný koncert žiakov hudobného odboru.

 

Rozlúčka so školou


V stredu 21. júna 2017 sa koncertom  pre kolegov rozlúčila pred odchodom do dôchodku naša kolegyňa gitaristka Mgr. Eva Muchová. Zároveň nám predstavila nového kolegu Olivera Rogovského, ktorý v novom školskom roku prevezme časť žiakov z jej triedy.

muska