Štúdium, dokumenty a tlačivá
 

Zájazd a vystúpenie našich žiakov v rakúskom Leobendorfe

Dňa 14. júna 2013 sa uskutočnil zájazd ZUŠ  do Hudobnej školy v Leobendorfe v Rakúsku.  Koncert inicioval náš pedagóg Mgr. Zdenek Macháček, ktorý pôsobí aj na tamojšej škole.

Po príchode na miesto sme mohli  obdivovať nové a perfektne vybavené priestory miestnej školy a vypočuť si koncert žiakov školy v krásnej koncertnej sále a potom aj na vonkajšom pódiu si vypočuť niekoľko komorných a orchestrálnych zoskupení zväčša dychových nástrojov mladších i starších žiakov.

V programe vystúpili aj naši žiaci.

Účinkovali:

  • trio p. uč. Boženy Škriečkovej
  • gitarové kvarteto p. uč. Mgr. Evy Muchovej
  • komorný orchester p. uč. Drahomíra Mrózka

Spolu účinkovalo 16 žiakov hudobného odboru.

Okrem našich učiteľov a riaditeľa školy Mgr. art. Gabriela Škriečku sa na zájazde  zúčastnil aj vedúci Mestského školského úradu Mgr. Anton Kubliniak.