Štúdium, dokumenty a tlačivá
 

Vystúpenie pre dôchodcov v Dome dobra

Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším 29. októbra 2013 vystúpili žiaci hudobného odboru v Dome Dobra v Senci. Účinkovali:

  • Komorný súbor pod vedením p. Škriečkovej: Barbora Matejková, Zuzana Popracová, Jana Dinga, Ema Holubová,  Tomáš Tilandy – husle a  Alexandra Tuššová – keyboard /Mgr. Döme/.
  • Ľudové piesne spievali žiačky Mgr. art. Szabó: Viktória Šefčíková, Lucia Leginuszová, Linda Figurová a Tamara Časná.
  • V akordeónovom sprievode p. Dömeho st. zaspieval dve piesne Lukáš Bohuš.
  • V hre na husliach vystúpil Daniel Švasta a excelentnou hrou na keyboarde Jakub Kolembus.

Okrem country skladieb súboru p. Dömeho zahrali Dömeovci aj piesne, ktoré si spolu s nimi zaspievali aj  klienti Domu Dobra.