Štúdium, dokumenty a tlačivá
 

Vystúpenie pre červený kríž

V stredu 16. októbra 2013 vystúpili v jedálni ZŠ J. G. Tajovského pre miestnu pobočku Červeného kríža naši žiaci:

  • Daniel Švasta – husle
  • Bianka Fábryová – akordeón
  • Richard Kmeťo – akordeón
  • Martina Mészárosová – gitara

 

Žiakov pripravili kolegovia Dömeovci.  Podujatie sa konalo v rámci Mesiaca úcty k starším.