Štúdium, dokumenty a tlačivá
 

Premiérový koncert nášho zboru STELLA v Stupave

Novovzniknutý zbor Stella pod vedením p. učiteľa Bc. Tomáša Šelca, ktorý patrí pod ZUŠ Senec, vystúpil v 1. adventnú nedeľu v rímsko-katolíckom kostole sv. Štefana v Stupave.

Na svojom premiérovom koncerte zbor zaspieval adventné a mariánske piesne. Na záver odznela pieseň z Taizé Laudate Dominum, ktorú zbor zaspieval spolu s domácim – hosťujúcim zborom Nevädza za sprievodu organa.

Veľmi pekne ďakujeme za prijatie v Stupave Mons. Felixovi Mikulovi.