Štúdium, dokumenty a tlačivá
 

Medzinárodná súťažná prehliadka J. von Beliczayho 2013

Dňa 7. júna 2013 sa v Komárne uskutočnil už 5. ročník Medzinárodnej súťažnej prehliadky Júliusa von Beliczayho.

Je to prehliadka zameraná na hru komorných zoskupení. Naši žiaci získali krásne umiestnenia:

  • Tomáš Krajčovič, Tomáš Szitkey, Daniela Lečková, Mgr. Muchová – zlaté pásmo v gitarovom kvartete /Mgr. Muchová/
  • Heliodor Macko + Viktor Ščerbakstrieborné pásmo v I. kategórii štvorručnej hry /ped. Mgr.art. Ilona Takácsová/
  • Katarína Prejsová + Zuzana Lahovástrieborné pásmo /p. Dittingerová + Takácsová/