Štúdium, dokumenty a tlačivá
 

Klavírna súťaž Pála Kadosu

V piatok 15. novembra 2013 sa v Leviciach zúčastnil Bence Simon XI. ročníka klavírnej súťaže Pála Kadosu.

Bence je žiakom p. uč. Ildikó Galambosovej, súťažil v 4. kategórii, kde získal 3. miesto.

Gratulujeme!