Vzdelávacie poukazy


Vážení rodičia,

Aj v tomto školskom roku PRIJÍMAME VZDELÁVACIE POUKAZY. Odovzdať ich treba triednemu učiteľovi čo najskôr, aby neprepadla ich platnosť.

 Získané prostriedky budú použité na nákup a ladenie nástrojov, nákup a údržbu
učebných pomôcok a materiálno-technického zabezpečenia pre žiakov školy.

Ďakujeme Vám za podporu.