Darujte nám 2% z dane.


Vážení rodičia a priatelia ZUŠ Senec.

Aj tento rok môžete podporiť našu školu a Vaše deti venovaním 2% z dane.

Skvalitniť výchovno-vzdelávací proces a zlepšiť materiálno- technické vybavenie školy.

Aj vďaka Vám bude život na našej škole krajší a pestrejší.

Srdečne Vám ďakujeme.

Tlačivo na stiahnutie TU :