Kalendár


There are no upcoming events at this time.

Aktuality z Facebooku


OZNAM Výtvarný Odbor
Dnes 14.9.2018 ( piatok )
p. uč. Tittlová pre chorobu neučí.
... Zobraziť viaczobraziť menej

4 dní dozadu  ·  

Rozvrhy - LDO, Tanca a Teórie hudby nájdete na stránke ZUŠ v sekcií rozvrhy a zadelenia... ... Zobraziť viaczobraziť menej

1 týždeň dozadu  ·  

Vážení rodičia,
Pozývame Vás na plenárnu schôdzu Rodičovského združenia pri ZUŠ v Senci, Fándlyho 20, ktorá bude v pondelok 17.9.2018 o 18,00 hod v koncertnej sále. Prosíme o maximálnu účasť.

Program:
- Koncoročná správa
- Informácia o stave financií, plán činností

Predseda Rodičovského združenia JUDr. Alexander Poprac v.r.
Riaditeľ školy
Mgr.art. Gabriel Škriečka v.r.
... Zobraziť viaczobraziť menej

2 týždne dozadu  ·  

Literárno-dramatický a tanečný odbor stále prijíma nových žiakov! Chcete, aby Vaše deti hrali alebo tancovali- jednoducho prídite dnes do ZUŠ-ky od 12:00-16:00! Tešíme sa na Vás! ... Zobraziť viaczobraziť menej

2 týždne dozadu  ·  

Milí tancachtiví žiaci! Tanečnica a majsterka Slovenska v streatdance Nikola Illešová otvára dve tanečné hip-hopové a streat dancové skupiny priamo na ZUŠ. Hláste sa u nej na čísle 0904 033 010, alebo prídite v piatok do ZUŠ ( 13:00-14:30) Prvá skupina (deti 6-10 rokov) bude mávať hodiny v stredy a druhá (10-14 roční) v piatky navečer. Tešíme sa na nových tanečníkov! ... Zobraziť viaczobraziť menej

2 týždne dozadu  ·  

Oznam:

Otvorenie školského roka a nástup žiakov do ZUŠ bude v pondelok 3. 9. 2018 v čase 8.30 – 12.30 hod. v budove školy na Fándlyho 20. Nástup žiakov bude pokračovať celý týždeň utorok – piatok v čase 12.00 - 16.00 hod. Riadne vyučovanie začne v pondelok 10. 9. 2018. Včasný nástup žiakov je dôležitý do štatistiky počtu žiakov školy už ukončenej a uzavretej k 15.9.2018. Týka sa to aj žiakov vo vyšších ročníkoch. Prípadný nezáujem budeme riešiť dodatočným prijatím žiakov, ktorí neboli prijatí pre nedostatok miesta.

Zadelenie novoprijatých žiakov k jednotlivým učiteľom bude uvedené na nástenkách.

Zároveň oznamujeme rodičom, že budeme prijímať vzdelávacie poukazy, ktoré dostanú na svojich základných alebo stredných školách.
... Zobraziť viaczobraziť menej

3 týždne dozadu  ·  

Riaditeľstvo ZUŠ v Senci k medializovaným informáciám o odchode dlhoročných pedagógov tanečného odboru školy uvádza, že plne rešpektuje rozhodnutie manželov Czingeľových, ktorí sa rozhodli školu opustiť a hľadať nové výzvy v ich pracovnom živote inde.
Riaditeľstvo ZUŠ v Senci však vyjadruje znepokojenie nad zverejnenými informáciami, ktoré poškodzujú jej dobré meno i dobré meno a povesť dotknutej učiteľky.
Situácia, ktorú sa dlhoroční pedagógovia rozhodli riešiť svojím odchodov, trvala vďaka nim na škole niekoľko mesiacov, bola riešená interne v rámci pracovno-právnych vzťahov a v súčasnosti ešte nie je ukončené konanie pred mediátorkou pre školské zariadenia. Vzhľadom na charakter problému, ktorý vznikol, bol o situácii na škole informovaný príslušný školský úrad i Rodičovské združenie pri ZUŠ v Senci. Rodičovské združenie zvolalo osobitné zhromaždenie za účelom riešenia problému a vzťahov na tanečnom odbore s cieľom upokojiť vyhrotenú atmosféru, ktorá mala dopad aj na deti počas ich vzdelávacieho procesu.
Úprimne si vážime a ďakujeme za skvelú prácu, ktorú manželia Czingeľovci za 19 rokov na našej škole odviedli a ako vybudovali tanečný odbor. Napriek tomu, posledné týždne ich pôsobenia na škole boli poznačené aj viacerými sklamanými absolventkami tanečného odboru, ktoré sa nakoniec rozhodli na druhom absolventskom koncerte nevystúpiť, práve kvôli prístupu uvedených pedagógov. Ďalej na adresu vedenia školy boli smerované viaceré štvavé anonymné podania, ktoré sa ukázali ako nepravdivé a neopodstatnené.
Každopádne Riaditeľstvo ZUŠ v Senci nemá záujem vyhrocovať emotívnu situáciu, ktorá nastala a vládne aj medzi rodičmi, ktorí celú genézu prípadu nepoznajú a je im podsúvaná skreslene aj formou internetovej televízie a prostredníctvom sociálnych sietí. Každopádne rešpektujeme rozhodnutie odchádzajúcich pedagógov, ich názor a hlavne víziu, ktorá nech je na prospech ich novým zverencom. Prajeme manželom Czingeľovým veľa úspechov a všetko dobré v ich osobnom i pracovnom živote.
Rodičov žiakov tanečného odboru ubezpečujeme, že od septembra bude zabezpečená kvalitná výučba prostredníctvom kvalifikovaných pedagógov a deti sa môžu tešiť aj na niektoré novinky, ktoré spestria výučbu tanca.
Záverom uvádzame, že ZUŠ v Senci sa už k veci nebude ďalej vyjadrovať, želá všetkým krásne leto a v septembri sa teší na svojich žiakov.

S pozdravom

Mgr. art. Gabriel Škriečka
riaditeľ ZUŠ
... Zobraziť viaczobraziť menej

2 mesiacov dozadu  ·  

OZNAM - Tanečný odbor !!!
Na základe výpovede zo strany manželov Czingelovcov, ktorí sa rozhodli od nás odísť, oznamujeme, že v novom školskom roku vyučovanie v tanečnom odbore bude naďalej pokračovať pod vedením nových pedagógov. Tešíme sa na Vás v septembri.
... Zobraziť viaczobraziť menej

3 mesiacov dozadu  ·  

VYDÁVANIE VYSVEDČENÍ bude v piatok 29.6.2018
od 8.30 – 12.30 hod.
v prípade potreby po dohovore s pedagógom.
... Zobraziť viaczobraziť menej

3 mesiacov dozadu  ·  

Dnes 21.6.2018 ( štvrtok )
p. uč. Likeová,
p. uč. Döme st.,
p. uč. Mgr. Döme
neučia.
Vyučovanie odpadá v plnom rozsahu.
... Zobraziť viaczobraziť menej

3 mesiacov dozadu  ·  

Stalo sa

Hudobný odborZobraziť všetky >>

Výtvarný odbor Zobraziť všetky >>

Tanečný odbor Zobraziť všetky >>

Literárno-dramatický odbor Zobraziť všetky >>