Štúdium, dokumenty a tlačivá
 

rok 2013 VO

(14.12.2013)

Exkurzia na VŠVU

Dňa 14. decembra 2013 sa žiaci výtvarného odboru zúčastnili polročného prieskumu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Osemnásť žiakov vyšších ročníkov malo možnosť vidieť vystavené práce študentov všetkých odborov – od dizajnu, grafiky, skla, maľby, textilného dizajnu, cez reštaurovanie, šperk, architektúru až po odbory voľnej tvorby a médií.        

(06.12.2013)

Zimná rozprávka

Dňa 6. decembra 2013 sa v kultúrnom centre Labyrint otvárala výstava súťažných prác na tému „Zimná rozprávka“ , na ktorej vystavujú aj naši žiaci. Za našu školu boli úspešní žiaci p. uč. Andrey Černej.  

(23.10.2013)

BIB 2013

V stredu 23. októbra 2013 sa uskutočnila exkurzia výtvarného odboru na medzinárodnú výstavu ilustrácií BIB 21013 v Bratislave. Zúčastnilo sa jej 49 žiakov výtvarného odboru, sprevádzali ich p. uč. Černá, Tittlová a Dömeová. FOTOGALÉRIA

(23.09.2013)

Tvorivé dielne - pop art

Dňa 23. septembra 2013 sa uskutočnili tvorivé dielne na tému plošná maľba – pop-art  – Andy Warhol. Pripravila ich bývalá žiačka pani učiteľky Andrey Černej – Andrea Priecelová – momentálne študentka 4. ročníka VŠVU – odbor maľba. Zúčastnili sa ich absolventské ročníky a druhý stupeň výtvarného odboru.

(28.06.2013)

Senecký karneval 2013

Dňa 28. júna 2013 sa konal  17. Senecký karneval. Už tradične sa na ňom zúčastnili žiaci výtvarného odboru svojou ponukou – maľovanie na tvár.

(25.06.2013)

Exkurzia do Zoya Galery a na hrad Červený kameň

Dňa 25. júna 2013 žiaci výtvarného odboru navštívili výstavu Černošská plastika v Zoya Galery Modra – Elesko, expozície na  hrade Červený kameň a pozreli si predstavenie sokoliarov na hrade. Aj ked nám počasie neprialo, mali sme krásny zážitok, najmä zo zbierky afrického umenia zo zbierky Miloša Karáska, ktorú vidieť v našich končinách je ojedinelou príležitosťou.

(06.06.2013)

Vernisáž 2013

ZUŠ sa 6. – 26. júna 2013 tešila záujmu priateľov umenia. Na vernisáži výtvarného odboru riaditeľ ZUŠ Gabriel Škriečka ocenil prácu študentov výtvarného odboru a prácu ich učiteľov, ktorí v nich rozvíjajú umeleckú invenciu. :: Vedúca výtvarného odboru Valéria Venerčanová – Tittlová uviedla vernisáž ako ukážku toho najlepšieho, čo deti a dospelí študenti vytvorili počas […]

(06.06.2013)

Súťažili sme

Žiačky výtvarného odboru úspešne reprezentovali našu školu na súťažiach: Ema Klučovská – získala diplom za účasť v celoslovenskej výtvarnej súťaži Nadácie TV JOJ Veľké športové momenty /ped. A. Černá/ Nina Olekšáková – získala ocenenie v súťaži Maľujte a fotografujte s primalexom /ped. Mgr. art. V. Tittlová/. Škola za účasť dostala možnosť nakúpiť farby od firmy Primalex v hodnote 200 […]

(18.04.2013)

Výtvarné súťaže

Žiaci výtvarného odboru sa zúčastnili mestskej súťaže Vianočná vločka a v súčasnosti majú svoje práce poslané na celoslovenskú súťaž Zelený svet a medzinárodnú výtvarnú súťaž Lidice.

(18.04.2013)

Žiaci VO prijatí na stredné školy

Barbora Baďurová, žiačka p. A. Černej – Súkromná  stredná škola animovanej tvorby BA  – fotografia Patrícia Vavrová, žiačka p. A. Černej – Súkromná stredná škola dizajnu  Ivánska cesta BA – propagačná grafika Patrik Škorvaga(Mgr.art. Tittlová) – ŠÚV J. Vydru – dizajn a tvarovanie dreva Martin Novák (Mgr.art. Tittlová) – Združená stredná škola Tokajícka – reklamná […]

(01.04.2013)

Modrá škola

Fotografická, výtvarná a literárna súťaž vzdelávacieho programu Modrá škola – voda pre budúcnosť prebiehala od septembra 2012 do februára 2013. Členovia hodnotiacich komisií posúdili 239 literárnych prác, 723 fotografií a 1 201 výtvarných prác.  Súťaže sa zúčastnili aj žiaci nášho výtvarného odboru. Umiestnili sa dve žiačky z triedy p. Andrey Černej: V 2. kategórii fotografia získala naša žiačka Melisa Ingeliová […]

(07.02.2013)

Karikatúra a jazz 2010 - 2012

Dňa 7. 2. 2013 sa  žiaci výtvarného odboru a LDO zúčastnili  na výtvarných dielňach  usporiadaných v kultúrnom centre Labyrint pri príležitosti otvorenia výstavy  Karikatúra a jazz. Deti pracovali pod vedením piešťanského karikaturistu  Boba Perneckého  a mali možnosť vypočuť si jeho zaujímavé rozprávanie o karikatúre a histórii podujatia Karikatúra a jazz, ktorá sa pravidelne koná v Piešťanoch. Karikatúry […]

(26.01.2013)

19. reprezentačný ples ZUŠ

V sobotu 26. januára 2013 sa v spoločenskej sále ELV Produkt a.s. na Nitrianskej ulici v Senci uskutočnil v poradí už 19. reprezentačný ples ZUŠ. V kultúrnom programe sa predstavil ľudový súbor našich žiakov – Igrici, ktorý pracuje pod odborným vedením PaedDr. Miroslava Brnu, PhD., ďalej žiaci tanečného odboru z tried p. uč. Jozefa Manáka […]