Štúdium, dokumenty a tlačivá
 

rok 2017 TO

(04.12.2017)

Striebro pre Tanečný odbor !!!

Tanečnice Lucia Tichá a Ema Vrábelová sa pod vedením pani učiteľky Nikolety Likeovej, DiS.art zúčastnili tanečnej súťaže O Pohár Akadémie Tanca v Nitre, kde získali v juniorskej kategórií scénického tanca 2. miesto a vo Veľkej Cene , kde súťažili v rôznych tanečných štýloch 2. miesto v juniorskej kategórií. Srdečne blahoželáme.  

(10.06.2017)

Absolventské koncerty 2017

V dňoch 9. a 10. júna 2017 sa v kinosále MsKS konali záverečné – absolventské koncerty žiakov tanečného odboru. Jednotlivé choreografie pripravili a naštudovali so žiakmi p. uč. Monika Czingelová, p. uč. Mikuláš Czingel a p. uč. Nikoleta Likeová, DiS.art.

(24.05.2017)

Zájazd do SĽUKu

V stredu 24. mája 2017 sa 106 žiakov zúčastnilo tanečného predstavenia SĽUKu v Rusovciach. Na tomto zájazde ich sprevádzali Monika a Mikuláš Czingelovci, Nikoleta Likeová, Dis.art. a p. uč. Lívia Bernátová.

(29.03.2017)

Exkurzia do SĽUK-u

V stredu 29. marca 2017 sa žiaci tanečného odboru zúčastnili na exkurzii do SĽUK-u.