Štúdium, dokumenty a tlačivá
 

rok 2016 TO

(12.10.2016)

Riaditeľ ZUŠ Mgr.art. Gabriel Škriečka získal Cenu Mesta

V stredu 12. októbra 2016 sa v Galérii Labyrint MsKS konalo odovzdávanie Čestného občianstva Mesta Senec a Ceny Mesta Senec laureátom za rok 2016. Mgr.art. Gabriel Škriečka si prevzal z rúk primátora Mesta Senec Ing. Karola Kvála CENU MESTA za dlhoročnú obetavú pedagogickú činnosť vo funkcii riaditeľa na Základnej umeleckej škole na Fándlyho ulici v […]

(26.09.2016)

Oslava 20. výročia ZUŠ v budove na Fándlyho ul.

V pondelok  20. septembra 2016 sa v koncertnej sále konala malá slávnosť za prítomnosti popredných predstaviteľov Mesta Senec a Mestského školského úradu pri príležitosti 20. výročia sídlenia ZUŠ v budove na Fándlyho č. 20 v Senci. V príhovore riaditeľ ZUŠ Mgr. art. Gabriel Škriečka pripomenul históriu úprav, prerábiek a generálnych opráv budovy z bývalých jasieľ na priestory na vyučovanie pre […]

(15.06.2016)

Juniáles 2016

V pondelok 13. júna 2016 ZUŠ Senec zorganizovala pre deti tradičný juniáles, na ktorom opäť nechýbala zábava a súťaže, občerstvenie, hudobné vystúpenia a pestrá výzdoba vytvorená našimi šikovnými výtvarníkmi.  

(04.06.2016)

Absolventské koncerty

V dňoch 3. a 4. júna 2016 sa v kinosále MsKS konali koncerty tanečného odboru, na ktorých sa predstavili žiaci od prípravky až po absolventov v choreografiách p. uč. Moniky a Mikuláša Czingelových, Nikolety Likeovej, Dis.art. a Bc. Eriky Takácsovej.

(29.01.2016)

Ples športovcov

V piatok 29. januára 2016 účinkovali žiaci TO na otváracom programe Plesu športovcov v Senci.

(23.01.2016)

Vystúpenie na 22. Plese ZUŠ

Žiaci tanečného odboru otvorili svojim vystúpením 22. Ples Základnej umeleckej školy, ktorý sa uskutočnil v sobotu 23. januára 2016 v spoločenskej sále ELV PRODUKT a. s. v Senci.