Štúdium, dokumenty a tlačivá
 

rok 2014 TO

(10.12.2014)

Vianočný koncert v MsKS

V stredu 10. decembra 2014 sa v kinosále MsKS konal vianočný koncert, na ktorom sa predstavili žiaci hudobného, literárno-dramatického a tanečného odboru.

(15.11.2014)

15. ročník súťažnej tanečnej prehliadky v Gbeloch

V sobotu 15. novembra 2014 sa konal 15. ročník súťažnej prehliadky scénického a moderného tanca v Gbeloch. V kategórii deti – voľný štýl /Open/ súťažil tanec Zuzulienka tanečného súboru Hviezdy a v kategórii juniori súbor To be or to be so súťažným tancom 1 Fame. Obidve choreografie pripravila Nikola Likeová Dis.art. 12►

(18.10.2014)

MY DANCE Myjava 2014

V dňoch 17. a 18. októbra 2014 sa v Myjave konala celoslovenská tanečná súťažná prehliadka s názvom MY DANCE.  Choreografia MAČKY /ped. vedenie p. uč. Monika Czingelová/ získala 2. miesto vo svojej kategórii! Na súťaži sa úspešne zúčastnili aj žiaci tanečného odboru s choreografiami p. uč. Mikuláša Czingela a p. uč. Nikolety Likeovej.

(11.10.2014)

Jablkové hodovanie

V sobotu 11. októbra 2014 sa na námestí pred Mestským kultúrnym strediskom v Senci uskutočnilo tradičné jesenné podujatie – Jablkové hodovanie. V pestrom kultúrnom programe sa predstavili s dvoma choreografiami aj naši žiaci z tanečného odboru – pod vedením p. uč. Mikuláša Czingela a p. uč. Nikolety Likeovej, Dis.art.      

(21.09.2014)

Skalické dni

V rámci Skalických dní účinkovali v nedeľu 21. septembra 2014 v Skalici súbor Igrici pod vedením PaedDr. Brnu, PhD./ a žiačky tanečného odboru pod vedením p. Mikuláša Czingela.

(16.06.2014)

Juniáles 2014

V pondelok 16. júna 2014 sa konal ďalší ročník juniálesu pre žiakov našej ZUŠ. Rozdávali sa párky v rožku a kofola. Súťažný program o sladké odmeny pripravili žiaci LDO pod vedením Mgr.art. Zuzany Bírešovej. Veselú náladu hudobne podfarbovali žiaci rodiny Dömeovcov.

(07.06.2014)

Deň otvorených dverí v Labyrinte

V sobotu 30. mája 2014 sa konal Deň otvorených dverí v Labyrinte MsKS Senec. V pestrom sprievodnom programe vystúpili aj žiačky tanečného odboru pod vedením Dis.art. Nikolety Likeovej.  

(07.06.2014)

Absolventské koncerty 2014

V dňoch 6. a 7. júna 2014 sa konali v kultúrnom dome dva absolventské koncerty žiakov tanečného odboru našej ZUŠ. Okrem absolventov prvého stupňa na ňom vystúpili žiaci od prípravného ročníka až po súbor žiakov II. stupňa. Obidva koncerty mali vo vypredanej sále veľký úspech. Hudbu, choreografiu  a kostýmy vybrali a pripravili vedúca odboru p. Monika Czingelová a p. Mikuláš Czingel. […]

(13.05.2014)

Zlatý kľúčik 2014

Dňa 13. mája 2014 sa v Nových Zámkoch uskutočnila celoslovenská tanečná súťaž Zlatý kľúčik. Našu školu reprezentovali dve choreografie pedagógov Jozefa Manáka a Nikolety Likeovej.

(25.01.2014)

20. jubilejný ples ZUŠ

V sobotu 25. januára 2014 sa v spoločenskej sále ELV PRODUKT a. s. v Senci uskutočnil jubilejný 20. ples základnej umeleckej školy.

(18.01.2014)

Ples športovcov

V sobotu 18. januára 2014 sa v Hurbanovej Vsi konal Ples športovcov. Vystúpili na ňom žiaci tanečného odboru pod vedením manželov Czingelovcov.