Štúdium, dokumenty a tlačivá
 

rok 2012 TO

(11.05.2012)

Zlatý kľúčik 2012

V piatok 11. mája 2012 sa žiačky tanečného odboru pod vedením p. uč. Jozefa Manáka zúčastnili na tanečnej súťaži Zlatý kľúčik 2012 v Nových Zámkoch. Pozrite si fotogalériu.

(02.05.2012)

Vystúpenie na otvorení Športovej olympiády

V stredu 2. mája 2012 v dopoludňajších hodinách  vystúpili žiaci 3.B a 5.B  tanečného odboru z triedy p. učiteľa Jozefa Manáka v dvoch tancoch na úvod Športovej olympiády základných škôl pred kultúrnym domom.   Fotogaléria

(21.01.2012)

18. ples ZUŠ

V sobotu 21. februára 2012 sa v spoločenskej sále ELV Produkt a.s. Senec uskutočnil v poradí už 18. ples našej Základnej umeleckej školy. V kultúrnom programe plesu sa predstavili žiaci tanečného odboru, minuloročný laureát keyboardovej súťaže v Považskej Bystrici Jakub Kolembus a ľudový súbor Igrici pod vedením PaedDr. Miroslava Brnu, PhD.