Stanovisko k uplatneniu čestného vyhlásenia


Stanovisko k uplatneniu čestného vyhlásenia – Vysvetlenie Ministerstva školstva,  vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ak žiak navštevuje viacero ZUŠ: