Štúdium, dokumenty a tlačivá
 

Vianočný bazár

Už tradične sa v deň koncertu žiakov ZUŠ v sále MsKS konal aj vianočný bazár prác žiakov výtvarného odboru. Deti si pripravili rôzne vianočné ozdoby, darčeky i cukrovinky niektorí aj v spolupráci so svojimi  rodičmi a ponúkli ich návštevníkom tejto peknej akcie. Práce vytvorili naši žiaci na hodinách výtvarného odboru. Zisk z ich predaja ide každoročne do fondu rodičovského združenia a je použitý na ďalší rozvoj žiakov.