Štúdium, dokumenty a tlačivá
 

Vianočné koncerty v KD a Evanjelickom kostole

V stredu 14. 12. 2011 sa v kultúrnom dome o 17:30 uskutočnil 1. vianočný koncert žiakov hudobného, tanečného a literárno-dramatického odboru. Vo vstupnej hale kultúrneho domu zároveň prebiehal bazár vianočných výrobkov  žiakov výtvarného odboru.

Vo štvrtok 15. 12. 2011 následne vystúpili žiaci v skrátenej verzii programu vianočného koncertu pre školské kluby a maratón vianočných koncertov uzatvoril nedeľný koncert 18. 12. 2011 v Evanjelickom kostole, kde sa predstavili žiaci hudobného odboru v sólových i  komorných číslach a žiaci literárno-dramatického odboru s umeleckými prednesmi.