Štúdium, dokumenty a tlačivá
 

Vernisáž

snowman2. decembra 2011 sa v priestoroch výstavnej siene Labyrint v MsKS otváral už II. ročník vianočnej mestskej výtvarnej súťaže Rozprávková zimná krajina. Súťažnej výstavy sa svojimi prácami zúčastnili žiaci seneckých základných škôl, školských družín, žiaci Spojenej školy a Gymnázia A. Bernoláka, žiaci ZUŠ Senec a SZUŠ R. Madarászovej. Vystavené boli aj práce chránenej dielne BETÁNIA .

Za našu školu boli vyhodnotené práce žiakov:

  • v I. vekovej kategórii – 1. miesto – Katka Haršániová, Adél Strešnák, 2. miesto  – Sandra Kucejová, Ema Macková, 3. miesto – Elenka Bendová, čestné uznanie – Adam Morvay
  • v II. vekovej kategórii – 1.miesto – Veronika Gživnová, 2. miesto – Timko Michalka, 3. Miesto – Laura Jeleníková, čestné uznanie – Bianka Fábryová.

V komisii boli zastúpení aj pedagógovia našej ZUŠ: p. G. Wagner, p. A. Černá a V. Tittlová.