Štúdium, dokumenty a tlačivá
 

Tri výstavy

Danubiana  11. novembra sa 43 žiakov VO zúčastnilo troch výstav:

Slovenská moderna – najreprezentatívnejšie diela prvej polovice 20. storočia zo zbierok SNG vystavené v Zoya museum v Modre v areáli komplexu Elesko. Súčasne si žiaci mali možnosť prezrieť diela Andyho Warhola zo stálej zbierky Zoya galery. K obom výstavám si vypočuli i odborný výklad kunsthistoričky.

Z Modry sa žiaci autobusom presunuli do bratislavského Esterházyho paláca /SNG/, kde ich už čakali dvaja lektori, ktorí ich sprevádzali výstavou Nové Slovensko – ťažký zrod moderného životného štýlu /1918 – 1949/. Výstava svojim obsahom nadväzovala na predchádzajúcu a rozšírila pohľad na toto obdobie v slovenskom výtvarnom umení aj v ostatných oblastiach – fotografia, dizajn, architektúra.

Na záver žiaci navštívili výstavné priestory Danubiany v Čunove, kde si prezreli výstavu Jan Kaplický – vlastnou cestou. Architekt českého pôvodu žijúci vo VB bol známy na celom svete svojimi futuristickými projektami inšpirovanými prírodnými tvarmi.

Tejto náročnej exkurzie sa zúčastnili najmä žiaci vyšších ročníkov, ktorí načerpané vedomosti zužitkujú aj pri  absolventských skúškach. Exkurziou sprevádzali Mgr.art. Valéria Tittlová, p. uč. Andrea Černá a p. uč. Dušan Rummel.

Fotogaléria