Štúdium, dokumenty a tlačivá
 

Školenie

9. novembra 2011 sa v priestoroch tried VO uskutočnilo školenie pre učiteľky ŠKD patriacich do obvodu seneckého odboru školstva.

Školenia na tému výtvarné techniky – modelovanie – vytláčanie do formy – sa zúčastnilo 19 učiteliek  zo školských družín. Školenie viedla Mgr. art. Valéria Tittlová.