Návšteva múzea vo Viedni


Dňa 16.1.2020 navštívilo 45 žiakov výtvarného odboru dve výstavy v kunsthistorische múzeum vo Viedni : Caravaggio a Bernini – barokový umelci a zbierku egyptského a antického umenia.

 

Vernisáž výstavy prác žiakov ZUŠ Senec


 

Výtvarné dielničky v PK


Žiaci výtvarného odboru sa zúčastnili za odmenu vo výtvarnej súťaži“ Mária Terézia“ na výtvarných dielničkách v Malokarpatskej knižnici v Pezinku v spolupráci s MsKS Senec-Labyrint.

 

VIII. ročník celomestskej výtvarnej súťaže „Mária Terézia 300“


Výsledky hodnotenia komisie

Hodnotenie prebehlo dňa 30.11.2017 o 10.00 hod.

Členovia komisie: Ing. Dušan Badinský – viceprimátor mesta Senec, Ing. Jana

Krajčovičová – útvar záujmovo-umeleckej činnosti MOS Modra, Marcela Klimeková –

výtvarníčka (Pezinok) , Martin Dzurek – sochár (Modra).

výsledky tu –

 

Lednické Rovne – exkurzia v sklárskej škole


sklarska25. januára 2017 sa výtvarný odbor v počte žiakov 49 a traja dospelí ako dozor, zúčastnili na Dni otvorených dverí na Strednej odbornej škole sklárskej v Lednických Rovniach. Po videoprezentácii o odbornej škole, o jej učebných odboroch a o spracovaní a využití skla, si žiaci v sprievode študentov pozreli učebné odbory ako napr. brúsenie skla,vitráž, fúkanie skla na huti, maľba skla, bižutéria, ktoré sa dajú študovať na tejto odbornej škole.

Praktickú ukážku výroby skla si mohli vyskúšať žiaci na huti. Po obede priamo v škole sme sa presunuli do Trenčína do Galéria M.A. Bazovského, kde nás po stálej expozícii M.A. Bazovského a po výročnej výstave E. Mišákovej & Abelovej previedla galerijná pedagogička.

Mgr.art. Valéria Tittlová

 

„Figurína versus figúra“


Dňa 24. novembra 2016 sa žiaci z triedy p. uč. A. Černej a p. uč. M. Jasaňa zúčastnili na výstave obrazov Pavla Móza pod názvom „Figurína versus figúra“ v galérii Labyrint v Senci.

Návšteva Galérie J. Koniarka v Trnave


Dňa 16. decembra 2016 sa žiaci p. uč. A. Černej a p. uč. A. Priecelovej zúčastnili na výstave Pala Macha a ostatných (Csudai, Fila, Fulla,Hojstričová, Jankovič, Mikyta, Teren) v galérii J. Koniarka v Trnave.

Zároveň si vypočuli a taktiež pozreli komentovanú stálu expozíciu portrétov od začiatku 19. storočia po súčasné stvárnenie portrétu.

Žiaci taktiež mohli v ďalšej časti výstavných priestorov vnímať a precítiť v súčasnosti pozmenenú stálu expozíciu slovenských autorov 19. storočia.

Na záver sa žiaci uvolnili a svoju inšpiráciu z výstavných priestorov využili vo svojich dielach (viď obrázky „Maľba na skle jednoduchšie“, čiže maľba iba na priehľadnej fólii, ktorou sme nahradili sklo)

Riaditeľ ZUŠ Mgr.art. Gabriel Škriečka získal Cenu Mesta


Vg-skriecka-cena stredu 12. októbra 2016 sa v Galérii Labyrint MsKS konalo odovzdávanie Čestného občianstva Mesta Senec a Ceny Mesta Senec laureátom za rok 2016.

Mgr.art. Gabriel Škriečka si prevzal z rúk primátora Mesta Senec Ing. Karola Kvála CENU MESTA za dlhoročnú obetavú pedagogickú činnosť vo funkcii riaditeľa na Základnej umeleckej škole na Fándlyho ulici v Senci, profesionálne – manažérske, umelecké a pedagogické schopnosti a vysoko angažovaný prístup vo verejnom a v spoločenskom dianí nášho mesta.

Blahoželáme!

foto: Mesto Senec

Oslava 20. výročia ZUŠ v budove na Fándlyho ul.


V pondelok  20. septembra 2016 sa v koncertnej sále konala malá slávnosť za prítomnosti popredných predstaviteľov Mesta Senec a Mestského školského úradu pri príležitosti 20. výročia sídlenia ZUŠ v budove na Fándlyho č. 20 v Senci.

V príhovore riaditeľ ZUŠ Mgr. art. Gabriel Škriečka pripomenul históriu úprav, prerábiek a generálnych opráv budovy z bývalých jasieľ na priestory na vyučovanie pre ZUŠ a poďakoval sa prítomným reprezentantom firiem a jednotlivcom, ktorí sa na nich podieľali.

V krátkom kultúrnom programe vystúpili učitelia ZUŠ Mgr. Helena Čajková, Mgr.art. Zuzana Szabó, Mgr.art. Tomáš Šelc, Bc. Barnabás Kollárik, Mgr.art Petra Mazúchová  a Mgr.art. Ilona Takácsová.

Juniáles 2016


V pondelok 13. júna 2016 ZUŠ Senec zorganizovala pre deti tradičný juniáles, na ktorom opäť nechýbala zábava a súťaže, občerstvenie, hudobné vystúpenia a pestrá výzdoba vytvorená našimi šikovnými výtvarníkmi.

 

Výstava – jún 2016


Malá ukážka z diel našich žiakov, ktoré ešte môžte vidieť aj naživo do 24. júna v galérii MsKS Labyrint 🙂

Vernisáž výstavy


Vo štvrtok 2. júna 2016 sa v priestoroch MsKS Labyrint uskutočnila vernisáž žiakov výtvarného odboru.

 

Ferdo Mravec


Výtvarný odbor /tr. uč. Andrea Černá, DiS/ a literárno – dramatický odbor /tr. uč. Mgr. Helena Čajková/ zorganizovali 7. apríla 2016 /vo štvrtok/ návštevu Divadla A. Bagara v Nitre, v ktorom si so žiakmi pozreli divadelné predstavenie FERDO MRAVEC.

Výtvarníci i žiaci literárno – dramatického odboru obdivovali veľkolepú architektúru budovy divadla, kostýmy divadelných hercov, zaujímavú scénu, herecké výkony postáv, ktoré teraz budú na hodinách vo výtvarnom odbore zobrazovať, v dramatickom hrať.

Exkurzia do bratislavského ÚĽUV-u


Dňa 23. marca 2016 sa 35 žiakov výtvarného odboru zúčastnilo tvorivých dielní v bratislavskom Ústredí ľudovej umeleckej tvorby. Deti pracovali v textilnej, hrnčiarskej, drotárskej dielni, maľovali na sklo tradičnou technikou a vytvárali figúrky zo šúpolia. 

Navštívili sme aj výstavy v Múzeu dizajnu v Bratislave.

Exkurzia do Trnavy


Výtvarný odbor zorganizoval pre vyššie ročníky exkurziu do Trnavy s profesionálnym sprievodcom. Uskutočnila sa vo štvrtok  22. októbra 2015. Read more…

Bienále ilustrácií Bratislava


Dňa 30. septembra 2015 sa 52 žiakov výtvarného odboru zúčastnilo exkurzie na  25. Bienále ilustrácií Bratislava v sprievode svojich pedagógov Mgr.art. Valérie Tittlovej, Andrey Černej, Dis.art. a p. uč. Gabriela Wagnera.
Navštívili sme aj výstavu v Bibiane venovanú zakladateľovi BIB Miroslavovi Cipárovi a ďalšiemu velikánovi slovenskej grafiky Albínovi Brunovskému.
Pri presune na výstavy sme sa zastavili pri historických pamiatkach Bratislavy – Starého Mesta a oboznámili sme sa s charakteristikami jednotlivých architektonických slohov.
 
 

Veľký letný karneval


V piatok 26. júna 2015 sa v Senci konal tradičný Veľký letný karneval. Žiaci výtvarného odboru sa aktívne zapojili do sprievodných atrakcií s ponukou maľby na tvár okoloidúcim záujemcom.

 

Juniáles 2015


Dňa 15. júna 2015 sa v areáli ZUŠ konal tradičný školský juniáles. O výzdobu sa postarali žiaci a pedagógovia výtvarného odboru, program pre deti pripravil literárno-dramatický odbor. Read more…