Štúdium, dokumenty a tlačivá
 

Výchovný vianočný koncert

19.12. 2017 sa v koncertnej sále ZUŠ konal výchovný vianočný koncert pre ZŠ J.G. Tajovského