Štúdium, dokumenty a tlačivá
 

Predveľkonočný koncert žiakov v Evanjelickom kostole v Senci

V nedeľu 25. marca 2018 sa v Evanjelickom kostole v Senci konal náš tradičný Predveľkonočný koncert, na ktorom sa predstavili žiaci hudobného a literárno-dramatického odboru. Na záver koncertu vystúpil s bohatým programom aj školský orchester pod vedením p. uč. Drahomíra Mrózka, DiS.art. a speváckeho zboru pod vedením p. uč. Oborníkovej a Mgr.art. Zuzany Molnár.