Štúdium, dokumenty a tlačivá
 

Absolventský koncert

V nedeľu 28. mája 2017 sa v evanjelickom kostole v Senci uskutočnil absolventský koncert žiakov hudobného a literárno-dramatického odboru.