Štúdium, dokumenty a tlačivá
 

15. výročie ZUŠ na Fándlyho ul.

V stredu 26.10. 2011  sa uskutočnil  koncert k 15. výročiu pôsobenia ZUŠ na Fándlyho ulici, na ktorej škola sídli po svojom presťahovaní z Lichnerovej ulice č. 72. Na koncerte vystúpili najmladší žiaci školy.

Podujatia sa zúčastnil aj pán primátor Ing. Karol Kvál, pani prednostka MÚ Ing. Jarmila Répássyová, pani viceprimátorka Helena Nemcová, Mgr. Anton Kubliniak,  Ing. Poizlová, P. Bordács a riaditelia základných škôl.

 

Na koncerte účinkovali títo žiaci:

  • Saška Oborníková (ped. Božena Škriečková, korepetícia Mgr.art. Ilona Takácsová)

 

  •   Lukáš Bohuš (ped. Jaroslav Meliš, korepetícia Mgr.art. Petra Mazúchová)

  •  Jakub Šimún (ped. Elena Dömeová)

  •  Žofka Dzubáková (ped. Mgr.art. Petra Mazúchová)

  •  Katka Prejsová  (ped. Mgr. Helena Čajková)

  •  Šimon Molnár(ped. Eva Casanova, korepetícia Mgr.art. Petra Mazúchová)

  

  •  Adamko Tkáč (ped. Mgr. Eva Muchová)

  •   Jakub Kolembus  (ped. Mgr. Ferdinand Döme)