Žiaci literárno-dramatického odboru ZUŠ Senec sa v septembri 2021 zúčastnili krajských postupových prehliadok divadelných kolektívov, v ktorých získali niekoľko umiestnení. Na krajskej prehliadke Štúrova Modra divadlo poézie divadelného súboru DP MAČKY: A ICH ŽIVOTNÉ… (STRACHY), v réžii Vojtecha Kolejáka, si v tvrdom hodnotení poroty podelilo 2. miesto s DP Falangír, Kostolište, s návrhom na postup do 67. ročníka celoštátneho kola súťaže v umeleckom prednese a prehliadky detských recitačných kolektívov a divadiel poézie HVIEZDOSLAVOV KUBÍN. 

V ťažkej konkurencii detských recitačných kolektívov na krajskej prehliadke Bratislavské metamorfózy získali 2. miesto DRK MAČKY Z MARSU s predstavením podľa poviedky Miloša Macourka O HROCHOVI, KTORÝ SA BÁL OČKOVANIA, režíroval Vojtech Koleják a Peter Kiss. A 3. miesto si podelili súbory DRK MAČIATKA V TME s predstavením O SNOCH podľa básní Daniela Heviera a Miroslava Váleka, a DRK MAČKY V KUFRI s inscenáciou TRI SESTRY A PRSTEŇ podľa poviedky Jana Wericha, v dramatizácii Zuzany Kolejákovej, obe v réžii Vojtecha Kolejáka.  

Všetkým súborom srdečne blahoželáme! 

 

 

Popoluška 2019


Dňa 16 a 18.12.2019 sa v kinosále MsKs konal koncert žiakov tanečného a literárno-dramatického oddelenia s názvom Popoluška.

Na tomto mega projekte do ktorého sa zapojili všetky odbory ZUŠ Senec sa zúčastnilo 160 detí.

Réžiu  projektu mal na starosti Daniel Pomichal. 

koncert sa odohral 4x a zožal veľký úspech a aplauz publika.

 

Divadelné premiéry 2019


16.3.2019 sa v kinosále MsKS konala Divadelná premiéra žiakov Literárno-dramatického odboru ZUŠ Senec

 

Mrázik Vianočný koncert 2018


12.12.2018 sa v kinosále MsKS konal vianočný koncert žiakov  tanečného a literárno-dramatického odboru ZUŠ Senec.

 

Krajské kolo Hviezdoslavov Kubín 2018


Recitátori a divadelníci z našej ZUŠky na krajskom kole Hviezdoslavovho Kubína:
Katka Prejsova 1 miesto a postup na celoslovenské kolo
Erik Šupčík 2 miesto a návrh na postup na celoslovenské kolo
DS effecteD s divadlom Kde domov môj?- 2 miesto a návrh na postup na celoslovenské kolo
DS Mačky vo vreci s divadlom Na ľudovú nôtu- 2 miesto 

krajské kolo divadiel mladých Divadelné konfrontácie 2018
DS Mačky vo vreci s divadlom Koniec sveta: 1 miesto a postup na celoslovenské kolo FEDIM 2018

Tešte sa s nami! jupíí!Krajská súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, IV. – VI. kategórie a divadiel poézie.

 

Predveľkonočný koncert žiakov v Evanjelickom kostole v Senci


V nedeľu 25. marca 2018 sa v Evanjelickom kostole v Senci konal náš tradičný Predveľkonočný koncert, na ktorom sa predstavili žiaci hudobného a literárno-dramatického odboru. Na záver koncertu vystúpil s bohatým programom aj školský orchester pod vedením p. uč. Drahomíra Mrózka, DiS.art. a speváckeho zboru pod vedením p. uč. Oborníkovej a Mgr.art. Zuzany Molnár.

 

1. miesto v okresnom kole súťaže Šaliansky Maťko


26.1.2018 Dominika Fodorová pod vedením p. uč. Likeovej DiS.art. získala skvelé 1. miesto vo svojej kategórií v okresnom kole súťaže Šaliansky Maťko a tým postúpila na krajské kolo. Srdečne gratulujeme a držíme palce.

Výchovný vianočný koncert


19.12. 2017 sa v koncertnej sále ZUŠ konal výchovný vianočný koncert pre ZŠ J.G. Tajovského

 

Vianočný interný koncert


20. 12. 2017 sa v koncertnej sále ZUŠ konal vianočný interný koncert.

 

1. vianočný koncert v Labyrinte.


15. 12. 2017 sa konal v Labyrinte 1. vianočný koncert žiakov ZUŠ Senec.

 

Modrý Vták – Divadlo Jána Palárika v Trnave


Dňa 14. 12. 2017 sa 29 žiakov  Literárno dramatického odboru zúčastnilo spolu so svojimi pedagógmi N. Likeovou a Z. Kolejákovou predpremiéry divadelnej hry od Maurice Maeterlinck – Modrý Vták v divadle Jána Palárika v Trnave.

Absolventský koncert


V nedeľu 28. mája 2017 sa v evanjelickom kostole v Senci uskutočnil absolventský koncert žiakov hudobného a literárno-dramatického odboru.

Koncert ku Dňu matiek


V utorok 16. mája 2017 sa v evanjelickom kostole v Senci konal koncert pri príležitosti Dňa matiek.

Predstavili sa na ňom žiaci hudobného a literárno-dramatického odboru a na záver zaznelo pásmo skladieb v podaní školského Orchestra Fantázia.

Triedny koncert


V piatok 5. mája 2017 sa v koncertnej sále ZUŠ konal triedny koncert žiakov p. uč. Nikolety Likeovej, DiS.art. a p. uč. Lívie Bernátovej.

Bratislavské metamorfózy 2017


hviezdoslavovV Bratislave sa  2. 5. 2017 konalo krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky  63. Hviezdoslavov Kubín Bratislavské metamorfózy 2017.

Žiačka Mgr. H. Čajkovej Alexandra Griačová  na nej v 1. kategórii – próza-  získala 2. miesto.

Gratulujeme!

Interný koncert


Dňa 26. apríla 2017 sa v koncertnej sále ZUŠ konal interný koncert žiakov hudobného a literárno-dramatického odboru.

 

Predveľkonočný koncert


V nedeľu 9. apríla 2017 sa v evanjelickom kostole v Senci konal náš tradičný Predveľkonočný koncert, na ktorom sa predstavili žiaci hudobného a literárno-dramatického odboru. Na záver koncertu vystúpil s bohatým programom aj školský orchester pod vedením p. uč. Drahomíra Mrózka, DiS.art.

Výchovný koncert pre žiakov ZŠ Tajovského


Dňa 29. marca 2017 sa v koncertnej sále ZUŠ konal výchovný koncert pre žiakov základnej školy na Tajovského ul. v Senci. Na koncerte sa predstavili žiaci ZUŠ z hudobného a literárno-dramatického odboru. Koncert pripravila a viedla PhDr. Mária Mazúchová.

Interný koncert


22. marca 2017 sa v koncertnej sále ZUŠ konal interný koncert žiakov hudobného  a literárno-dramatického odboru.

 

Výchovné koncerty pre žiakov ZŠ


V stredu 15. marca 2017 sa v koncertnej sále ZUŠ konali výchovné koncerty pre žiakov ZŠ J. G. Tajovského. Predstavili sa na nich naši mladí umelci z hudobného a literárno-dramatického odboru. Koncert pripravila a viedla PhDr. Mária Mazúchová.