Štúdium, dokumenty a tlačivá
 

Stančekova Prievidza 2018

Dňa 15.2.2018 sa žiaci speváckeho oddelenia, pod vedením pani učiteľky E.Casanovej, N. Illéšovej a H. Oborníkovej, zúčastnili Celoslovenskej speváckej súťaže v sólovom speve ,,Stančekova Prievidza”.

Súťažili v troch vekových kategóriách.

V A kategórii získala žiačka Veronika Pálková (N.Illéšová)strieborné pásmo.

V B kategórii získala Viktória Bajtalová (H. Oborníková) strieborné pásmo; Andrej Kanišák (E. Casanova), Brigita Molnósiová (N.Illéšová), Silvia Kocsisová (H.Oborníková) a Tibor Mašek (E.Casanova) získali bronzové pásmo.

V kategórii C získal žiak Dušan Varga (E. Casanova) strieborné pásmo.

V obrovskej konkurencii žiakov z celého Slovenska (A kategória- 32 účastníkov, B kategória – 36 účastníkov , C kategória- 21 účastníkov) naši žiaci dôstojne reprezentovali našu ZUŠ , za čo im patrí veľká vďaka.

Vďaka patrí aj ich pani učiteľkám a sprevádzajúcim pani korepetítorkám – Márii Bednárovej a Žofii Šokovej.

HO.