Štúdium, dokumenty a tlačivá
 

Naši žiaci v Győri

V sobotu 12.11.2011 sa uskutočnil zájazd žiakov do maďarského Györu na medzinárodný V. Lengyel Zenei Fesztivál.

Účinkovali na ňom sólisti z Budapešti, Györu, Veszprému, Šamorína, Senca a  Bratislavy – ZUŠ Ľ. Rajtera a ZUŠ J. Kresánka. Na popoludňajšom koncerte vystúpili umelci z Poľska.


Našu školu na tomto významnom festivale reprezentovali: Kvetoslava Vargová – klarinet (pedagóg Zoltán Grunza, korepetícia Mgr.art. Ilona Takácsová) a Diana Casanova – spev (pedagóg Eva Casanova, korepetícia Ildikó Galambosová).

Okrem žiakov, pedagógov a riaditeľa školy Mgr.art. Gabriela Škriečku sa zájazdu zúčastnila aj prednostka Mestského úradu v Senci p. Ing. Jarmila Répássyová.