Štúdium, dokumenty a tlačivá
 

Medzinárodná spevácka súťaže Bohuslava Martinů v Prahe

V dňoch 19.-21.10.2018 sa traja naši žiaci zúčastnili ,,Medzinárodnej speváckej súťaže Bohuslava Martinů”, konanej v Prahe.

Napriek tomu, že v porote nebol zastúpený žiaden Slovák, obstáli vynikajúco.

Marianka Čurková, žiačka pani učiteľky Heleny Oborníkovej ( pobočka Čataj), získala ,,Čestné uznanie”,a to v konkurencii 30-tich súťažiacich.

Andrej Kanišák, žiak pani učiteľky Evy Casanovej, získal krásne 3. miesto, aj keď bol druhý najmladší vo svojej kategórii.

Simon Molnár, druhý žiak pani učiteľky Evy Casanovej,získal taktiež nádherné 3.miesto.

Na tejto súťaži naše deti reprezentovali nielen svoju obec, ZUŠ- ku, mesto Senec, ale aj celé Slovensko.

A dali to so cťou.?