Štúdium, dokumenty a tlačivá
 

rok 2019 LDO

(19.12.2019)

Popoluška 2019

Dňa 16 a 18.12.2019 sa v kinosále MsKs konal koncert žiakov tanečného a literárno-dramatického oddelenia s názvom Popoluška. Na tomto mega projekte do ktorého sa zapojili všetky odbory ZUŠ Senec sa zúčastnilo 160 detí. Réžiu  projektu mal na starosti Daniel Pomichal.  koncert sa odohral 4x a zožal veľký úspech a aplauz publika.  

(16.05.2019)

Divadelné premiéry 2019

16.3.2019 sa v kinosále MsKS konala Divadelná premiéra žiakov Literárno-dramatického odboru ZUŠ Senec  

(16.05.2019)

Mrázik Vianočný koncert 2018

12.12.2018 sa v kinosále MsKS konal vianočný koncert žiakov  tanečného a literárno-dramatického odboru ZUŠ Senec.