Štúdium, dokumenty a tlačivá
 

rok 2016 LDO

(18.12.2016)

Vianočný koncert v ev. kostole

V nedeľu 18. decembra 2016 sa v evanjelickom kostole v Senci konal vianočný koncert žiakov hudobného a literárno-dramatického odboru.

(16.12.2016)

Triedny koncert LDO

V piatok 16. decembra 2016 sa v koncertnej sále ZUŠ konal triedny koncert žiakov LDO /ped. vedenie Nikoleta Likeová, Dis.art. a p. uč. Lívia Bernátová/.

(14.12.2016)

Vianočný koncert v MsKS

V stredu 14. decembra 2016 sa v priestoroch MsKS Labyrint konal prvý verejný vianočný koncert žiakov hudobného a literárno-dramatického odboru.  

(07.12.2016)

Interný koncert

V stredu 7. decembra 2016 sa v koncertnej sále ZUŠ konal interný koncert žiakov hudobného a literárno-dramatického odboru.

(23.10.2016)

Interný koncert

V stredu 19. októbra 2016 sa v koncertnej sále ZUŠ konal prvý interný koncert v tomto školskom roku. Predstavili sa na ňom žiaci hudobného a literárno-dramatického odboru.

(12.10.2016)

Riaditeľ ZUŠ Mgr.art. Gabriel Škriečka získal Cenu Mesta

V stredu 12. októbra 2016 sa v Galérii Labyrint MsKS konalo odovzdávanie Čestného občianstva Mesta Senec a Ceny Mesta Senec laureátom za rok 2016. Mgr.art. Gabriel Škriečka si prevzal z rúk primátora Mesta Senec Ing. Karola Kvála CENU MESTA za dlhoročnú obetavú pedagogickú činnosť vo funkcii riaditeľa na Základnej umeleckej škole na Fándlyho ulici v […]

(28.09.2016)

Peter Podolský získal Zlatého gunára! :)

Tešíme sa z veľkého úspechu nášho žiaka Petra Podolského, ktorý na Európskom festivale humoru a satiry Kremnické gagy získal ocenenie za NAJLEPŠÍ VÝKON v kategórii umelecký prednes! 🙂 Za vynikajúcu prípravu ďakujeme p. uč. Mgr.art. Zuzane Kolejákovej.  

(26.09.2016)

Oslava 20. výročia ZUŠ v budove na Fándlyho ul.

V pondelok  20. septembra 2016 sa v koncertnej sále konala malá slávnosť za prítomnosti popredných predstaviteľov Mesta Senec a Mestského školského úradu pri príležitosti 20. výročia sídlenia ZUŠ v budove na Fándlyho č. 20 v Senci. V príhovore riaditeľ ZUŠ Mgr. art. Gabriel Škriečka pripomenul históriu úprav, prerábiek a generálnych opráv budovy z bývalých jasieľ na priestory na vyučovanie pre […]

(25.06.2016)

Úspech na celoslovenskom kole Hviezdoslavovho Kubína

Na 62. ročníku celoslovenského kola Hviezdoslavovho Kubína /22. – 25. júna 2016/ získal žiak Mgr.art. Zuzany Kolejákovej Peter Podolský 3. miesto v 5. kategórii  – poézia. Divadelný súbor effecteD –  O stvorení človeka – dostal diplom za účasť /Mgr. art. Zuzana Kolejáková/. Gratulujeme!!!

(15.06.2016)

Triedny koncert žiakov Mgr. Heleny Čajkovej

V stredu 15. júna 2016 sa v koncertnej sále ZUŠ konal koncert žiakov LDO z triedy p. uč. Mgr. Heleny Čajkovej .  

(15.06.2016)

Juniáles 2016

V pondelok 13. júna 2016 ZUŠ Senec zorganizovala pre deti tradičný juniáles, na ktorom opäť nechýbala zábava a súťaže, občerstvenie, hudobné vystúpenia a pestrá výzdoba vytvorená našimi šikovnými výtvarníkmi.  

(01.06.2016)

Absolventský koncert v Labyrinte

V nedeľu 29. mája 2016 sa v MsKS Labyrint konal absolventský koncert žiakov hudobného a literárno-dramatického odboru. Koncert otvorili deti z prípravky hudobného odboru, ktoré pod vedením p. uč. PhDr. Márie Mazúchovej zaspievali tri ľudové piesne. Záver koncertu patril školskému orchestru Fantázia pod vedením p. uč. Drahomíra Mrózeka, Dis.art., ktorý sprevádzal sólistky – absolventky – […]

(24.05.2016)

Koncert žiakov N. Likeovej, Dis.art.

24. mája 2016 sa v koncertnej sále ZUŠ predstavili na triednom koncerte žiaci N. Likeovej, Dis.art. z literárno-dramatického odboru.

(17.05.2016)

Interný koncert

V utorok 17. mája 2016 sa v koncertnej sále ZUŠ konal interný koncert žiakov hudobného a literárno-dramatického odboru.

(26.04.2016)

Interný koncert

V utorok 26. apríla 2016 sa v koncertnej sále ZUŠ konal interný koncert žiakov hudobného a literárno-dramatického odboru. Na koncerte vystúpil aj žiak štúdia pre dospelých – p. M. Hladík z triedy Mgr.art. Zuzany Szabó.

(12.04.2016)

Štúrova Modra – krajské kolo HK

V utorok 12. apríla 2016 sa konalo krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky  62. Hviezdoslavov Kubín vo štvrtých a piatych kategóriách. Zúčastnili sa na ňom žiaci z triedy Mgr.art. Zuzany Bírešovej a divadelný súbor effecteD pri ZUŠ Senec. Priniesli krásne výsledky – ďakujeme: DS effecteD – O stvorení človeka – 1. miesto Peter Podolský – 1. miesto Katarína Prejsová – […]

(07.04.2016)

Ferdo Mravec

Výtvarný odbor /tr. uč. Andrea Černá, DiS/ a literárno – dramatický odbor /tr. uč. Mgr. Helena Čajková/ zorganizovali 7. apríla 2016 /vo štvrtok/ návštevu Divadla A. Bagara v Nitre, v ktorom si so žiakmi pozreli divadelné predstavenie FERDO MRAVEC. Výtvarníci i žiaci literárno – dramatického odboru obdivovali veľkolepú architektúru budovy divadla, kostýmy divadelných hercov, zaujímavú […]

(22.03.2016)

Hviezdoslavov Kubín

Hviezdoslavov Kubín 2016 – Modra – okresné kolo v umeleckom prednese poézie a prózy a v tvorbe divadiel poézie. Súťažilo sa v štvrtej a v piatej kategórii. Divadelný súbor a naši žiaci z triedy Mgr.art. Zuzany Bírešovej sa umiestnili takto: DS effecteD – 1. miesto – „O stvorení človeka“ Peter Podolský – 1. miesto Erik Šupčík – 2. miesto Mária Košecká – 3. […]

(18.03.2016)

Stretnutie s malou Táliou

Na 19. ročníku krajskej divadelnej prehliadky – Stretnutie s malou Táliou 2016 /16. – 18. marca v Senci/, ktorá sa konala v Mestskom kultúrnom stredisku v Senci, získal detský divadelný súbor Mačky vo vreci s hrou Snehová kráľovná – 3. miesto a s predstavením EnviroMental – diplom za účasť. Žiakov pripravila Mgr.art. Zuzana Bírešová.

(12.03.2016)

Premiéry LDO 2016

V sobotu 12. marca 2016 sa v kinosále kultúrneho domu konalo päť divadelných premiér žiakov LDO z triedy  Mgr.art. Zuzany Bírešovej – režisérky celého podujatia –  pod názvom   Snehový EnviroMental o stvorení ničoho aj šťastia Účinkovali tieto súbory: DDS Mačky: Snehová kráľovná DDS Mačky vo vreci: EnviroMental, O ničom DS effecteD: …jenom muška zlatá, O stvorení človeka   Svojim […]