Štúdium, dokumenty a tlačivá
 

rok 2015 LDO

(20.12.2015)

Vianočný koncert v Ev. kostole

V nedeľu 20. decembra 2015 sa v Evanjelickom kostole v Senci konal náš tradičný vianočný koncert, na ktorom sa predstavili žiaci hudobného a literárno-dramatického odboru.  

(04.12.2015)

Žiaci LDO v Trnave

Žiaci z triedy Dis.art. N. Likeovej sa v piatok 4. 12. 2015 zúčastnili divadelného predstavenia Traja tučniaci v Divadle Jána Palárika v Trnave.

(24.11.2015)

XXII. ročník festivalu PAN v L. Mikuláši

XXII. ročník festivalu PAN v Liptovskom Mikuláši V dňoch 24. 11. – 28. 11. 2015 sa žiaci Mgr.art. Zuzany Bírešovej zúčastnili celoštátnej prehliadky pantomímy a pohybových divadiel s medzinárodnou účasťou v Liptovskom Mikuláši.

(15.06.2015)

Juniáles 2015

Dňa 15. júna 2015 sa v areáli ZUŠ konal tradičný školský juniáles. O výzdobu sa postarali žiaci a pedagógovia výtvarného odboru, program pre deti pripravil literárno-dramatický odbor.

(12.06.2015)

Prednášam, teda som...

Celoslovenská súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie, prózy a vnútorného monológu s medzinárodnou účasťou Prednášam, teda som…2015 Kremnica:

(20.05.2015)

Slávnostný koncert k 55. výročiu ZUŠ

Slávnostný koncert žiakov k 55. výročiu založenia ZUŠ sa konal 20. mája 2015 v kinosále kultúrneho domu. Na úvod koncertu sa prítomným prihovorili riaditeľ ZUŠ Mgr. art. Gabriel Škriečka a prednostka Mestského úradu v Senci Ing. Jarmila Répássyová.

(05.05.2015)

Bratislavské metamorfózy 2015

Bratislavské metamorfózy 2015 /5. – 7. mája 2015/– krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky 61. Hviezdoslavov Kubín: Mária Lančaričová – 1. miesto – 2. kat. /Mgr.art. Bírešová/ Tim Köppl – 2. miesto – 2. kat. /Mgr.art. Bírešová/   Žiaci LDO sa na Bratislavských metamorfózach zúčastnili aj ako detská porota /Mgr. H. Čajková, N. Likeová, […]

(21.04.2015)

Hviezdoslavov Kubín - naše úspechy

Aj v tomto školskom roku žiaci literárno-dramatického odboru úspešne reprezentovali našu školu na súťaži s dlhoročnou tradíciou – Hviezdoslavov Kubín. Žiakov pripravili Mgr.art. Zuzana Bírešová a Nikoleta Likeová, Dis.art. Výsledky: Okresné kolo v umeleckom prednese poézie a prózy a v tvorbe divadiel poézie Hviezdoslavov Kubín v Senci – 1. -3. kategória: Adam Vietoris – 1. miesto – 1. kat. poézia […]

(11.04.2015)

Divadelné konfrontácie

Na súťaži Divadelné konfrontácie /malá krajská žatva Pezinok/ našu školu reprezentoval súbor DS effecteD, ktorý získal diplom za účasť s hrou „Zábava“ /Mgr.art. Zuzana Bírešová/.

(29.03.2015)

Predveľkonočný koncert v ev. kostole

V nedeľu 29. marca 2015 sa o 17.00 hod.v evanjelickom kostole v Senci konal predveľkonočný koncert žiakov ZUŠ. Sólisticky na ňom vystúpili žiaci hudobného a literárno-dramatického odboru a komorný orchester Fantázia pod vedením p. Drahomíra Mrózka.

(24.03.2015)

Interný koncert 24. marca 2015

V utorok 24. marca 2015 sa v koncertnej sále ZUŠ konal interný koncert žiakov hudobného a literárno-dramatického odboru.

(18.03.2015)

Stretnutie s malou Táliou

18. ročníka krajskej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti Stretnutie s malou Táliou sa v marci zúčastnil DDS Mačky vo vreci pri ZUŠ v Senci  s dvoma predstaveniami: Rozprávky naruby a Kompromis. Získali diplom za účasť. Obe predstavenia pripravila Mgr.art. Zuzana Bírešová.

(14.03.2015)

Divadelné premiéry 2015

Pozrite si fotogalériu z divadelných premiér žiakov LDO, ktoré sa uskutočnili v kinosále MsKS v Senci.  

(26.02.2015)

Naši prví na OK Hviezdoslavovho Kubína!

Naši žiaci sa umiestnili na prvých miestach!!! Na okresnom kole v umeleckom prednese poézie a prózy a v tvorbe divadiel poézie Hviezdoslavov Kubín v Modre dosiahli naši žiaci vynikajúce výsledky:

(17.02.2015)

Interný koncert

V utorok 17. februára 2015 s v koncertnej sále ZUŠ konal interný koncert žiakov hudobného a literárno-dramatického odboru.

(17.02.2015)

Prezentácia detskej knihy v našej ZUŠ

V utorok 17. februára 2015 sa v priestoroch koncertnej sály ZUŠ konala prezentácia detskej knihy autorky Zuzany Dušičkovej – Marínka Somarínka.

(11.02.2015)

Jazyková ríša - zájazd

V stredu 11. februára 2015 sa konal zájazd na divadelné predstavenie Jazyková ríša do Divadla Jána Palárika v Trnave.

(24.01.2015)

21. ples ZUŠ

V sobotu 24. januára 2015 sa v spoločenskej sále ELV Produkt a.s. konal v poradí už 21. reprezentačný ples Základnej umeleckej školy v Senci.

(20.01.2015)

Interný koncert 20. januára 2015

V utorok 20. januára 2015 sa v koncertnej sále ZUŠ konal interný koncert žiakov hudobného a literárno-dramatického odboru.