Štúdium, dokumenty a tlačivá
 

rok 2014 LDO

(11.12.2014)

Koledovali sme aj u poslancov

Naši koledníci vo štvrtok 11. decembra 2014 spríjemnili seneckým poslancom posledné zasadnutie v tomto volebnom období. Program so žiakmi pripravili Dömeovci v spolupráci s p. uč. Helenou Čajkovou. /foto: Martina Ostatníková, Gabriel Agárdy/

(10.12.2014)

Vianočný koncert v MsKS

V stredu 10. decembra 2014 sa v kinosále MsKS konal vianočný koncert, na ktorom sa predstavili žiaci hudobného, literárno-dramatického a tanečného odboru.

(04.12.2014)

Koledníci potešili sociálne slabších

Vo štvrtok 4. decembra 2014 zorganizovalo mesto Senec vianočné posedenie pre sociálne slabších. Kultúrny program pripravila naša Základná umelecká škola – žiaci HO a LDO + pedagógovia /Dömeovci a p. uč. Čajková/

(01.12.2014)

O stratených topánkach a Mikulášovi

V pondelok 1. decembra 2014 sa konalo divadelné predstavenie v našej ZUŠ. Pani učiteľka Mgr.art. Zuzana Bírešová pre našich žiakov zahrala spolu s Mikulášom vlastnú autorskú vianočnú rozprávku O stratených topánkach a Mikulášovi. Deti si mohli v predstavení aj zahrať a zaspievať a na záver prišiel aj Mikuláš, ktorý ich obdaroval sladkými darčekmi.

(25.11.2014)

Naši koledníci v Swiss RE

Dňa 25. novembra 2014 potešili žiaci hudobného a literárno-dramatického odboru vianočnými vinšami a piesňami zamestnancov firmy Swiss Re v Bratislave. Hudobný program pripravili Dömeovci a vinšovníkov Mgr. Helena Čajková.

(12.11.2014)

Pouličný happening

Dve skupiny žiakov literárno dramatického odboru ZUŠ v Senci  (DDS Mačky a DDS Mačky vo vreci) sa zapojili do aktívnej propagácie Noci divadiel v Senci.  ::: Vytvorili si pod vedením svojej pani učiteľky Mgr.art. Zuzany Bírešovej pouličný happening, ktorým lákali okoloidúcich na pešej zóne, aby sa zúčastnili bohatého programu, ktorý bol pre všetkých pripravený v […]

(18.10.2014)

50. medzinárodný festival poézie vo Valašskom Meziříčí.

V dňoch 16. – 18. októbra 2014 sa Mgr.art. Zuzana Bírešová zúčastnila so svojím žiakom II. stupňa LDO Petrom Podolským na 50. medzinárodnom festivale poézie vo Valašskom Meziříčí. Peter Podolský bol na tento festival pozvaný na základe úspechu na 60.-tom ročníku Hviezdoslavovho Kubína. Podarilo sa mu postúpiť aj do druhého kola a odprezentoval sa dvoma básňami: […]

(12.10.2014)

170. výročie vzniku štátnej hymny

Na slávnostnej akadémii v Labyrinte pri príležitosti 170. výročia vzniku slovenskej štátnej hymny dňa 12. októbra 2014 účinkovali aj pedagógovia našej ZUŠ: – p. uč. Mgr. Helena Čajková – hovorené slovo – p. uč. Drahomír Mrózek – vystúpenie so svojím folklórnym súborom   Podujatie zrealizoval miestny odbor Matice slovenskej.

(05.09.2014)

,,Ó, doba zmladeného chleba!"

Peter Podolský sa 5. septembra 2014 so svojou pedagogičkou Mgr.art. Zuzanou Bírešovou zúčastnil slávnostného galavečera poézie v modrom salóne Slovenského národného divadla v Bratislave. V slávnostnom programe s názvom „Ó, doba zmladeného chleba!“ účinkoval na základe úspechu na jubilejnom 60.-tom ročníku Hviezdoslavovho Kubína, kde získal v školskom roku 2013/2014 druhé miesto v 4.-tej kategórii poézie […]

(16.06.2014)

Juniáles 2014

V pondelok 16. júna 2014 sa konal ďalší ročník juniálesu pre žiakov našej ZUŠ. Rozdávali sa párky v rožku a kofola. Súťažný program o sladké odmeny pripravili žiaci LDO pod vedením Mgr.art. Zuzany Bírešovej. Veselú náladu hudobne podfarbovali žiaci rodiny Dömeovcov.

(15.06.2014)

Peter Podolský druhý v celoslovenskom kole HK!

Na celoslovenskom kole Hviezdoslavovho Kubína 2014 nás reprezentovali žiaci LDO pod vedením Mgr.art. Zuzany Bírešovej: Peter Podolský –  2. miesto – 4. kat. poézia Katarína Prejsová – 3. kat. poézia – nesúťažné vystúpenie

(11.06.2014)

Absolventský koncert žiakov LDO

Po dlhých rokoch práce, snaženia a mnohých divadelných úspechoch tento rok zabsolvovali siedmi žiaci Literárno-dramatického odboru: Katarína Prejsová, Oliver Asztalos, Michaela Melegová, Diana Čičmancová a Mária Košecká- prvý stupeň a Tatiana Prejsová a Peter Lančarič druhý stupeň umeleckého vzdelávania na ZUŠ Senec. Žiaci majú za sebou rôzne súťaže: Hviezdoslavov Kubín, Zlatú priadku, Divadelné konfrontácie či […]

(31.05.2014)

Prednášam, teda som

Na súťažnej prehliadke v umeleckom prednese poézie, prózy a vnútorného monológu s medzinárodnou účasťou v Kremnici – Prednášam, teda som, získali naši žiaci krásne ocenenia: Diana Čičmancová – 1. miesto – 3. kat. monológ – /Mgr.art. Bírešová/ Katarína Prejsová – 2. miesto – 3. kat. poézia – /Mgr.art. Bírešová/ Mgr.art. Bírešová – 2. miesto – 5. kat. poézia […]

(25.05.2014)

Absolventský koncert 2014

V nedeľu 25. mája 2014 sa v evanjelickom kostole v Senci konal absolventský koncert, na ktorom sa predstavili žiaci hudobného odboru a absolventka LDO Mária Košecká, ktorá spestrila hudobný program hovoreným slovom.    

(14.05.2014)

Noc literatúry - aj u nás :)

Naša ZUŠ sa v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom Senec Labyrint zapojila do podujatia Noc literatúry 2014, ktoré sa konalo v stredu 14. mája 2014 v čase 18:00 –22:00 hod. Pani učiteľka z literárno-dramatického odboru našej školy Mgr. Helena Čajková čítala úryvky z knihy Tibora Éberta Bratislavská fantázia v priestoroch mestského úradu. V priestoroch Tureckého […]

(15.04.2014)

Interný koncert 15. apríla 2014

V utorok 15. apríla 2014 sa v koncertnej sále ZUŠ uskutočnil interný koncert žiakov hudobného a literárno-dramatického odboru.

(08.04.2014)

Hviezdoslavov Kubín - Štúrova Modra

Na krajskom kole celoštátnej  postupovej súťaže a prehliadky 60. Hviezdoslavov Kubín Štúrova Modra 2014 získal žiak Mgr.art. Zuzany Bírešovej Peter Podolský 1. miesto v 4. kategórii a Divadelný súbor effecteD získal 2. miesto /Mgr.art. Bírešová/. Tešíme sa z úspešného umiestnenia  a všetkým účinkujúcim gratulujeme!

(31.03.2014)

Triedny koncert žiakov Nikolety Likeovej, DiS.art.

31. marca 2014 sa v koncertnej sále ZUŠ uskutočnil triedny koncert žiakov LDO pod vedením Nikolety Likeovej, DiS.art. „Žiaci prvého ročníka LDO pracujú na sebe v rôznych nových hereckých oblastiach. Ako ste mohli vidieť priestorové spracovanie ich vlastných tvorieb. Zapájali nie len svoje zmysly ale aj rečový a pohybový aparát, nové javiskové prvky a okruhy […]

(04.03.2014)

Hviezdoslavov Kubín a naše hviezdičky :)

V utorok 4. marca 2014 sa starší žiaci našej ZUŠ zúčastnili na okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína v Modre. Peter Podolský získal 1. miesto v kategórii poézia a postúpil do krajského kola. Tatiana Prejsová sa umiestnila na 2. mieste a Peter Lančarič získal 2. miesto v kategórii próza. Žiakov na súťaž pripravila Mgr.art. Zuzana Bírešová. ::: […]

(18.02.2014)

Interný koncert - február 2014

V utorok 18. februára 2014 sa v koncertnej sále ZUŠ uskutočnil interný koncert žiakov hudobného a literárno-dramatického odboru.