Štúdium, dokumenty a tlačivá
 

rok 2013 LDO

(10.12.2013)

Vystúpenie pre firmu Swiss Re

V dňoch 9. a 10. decembra 2013 potešili žiaci hudobného a literárno-dramatického odboru vianočnými vinšami a piesňami zamestnancov firmy Swiss Re v Bratislave.

(04.11.2013)

Beniakove Chynorany 2013

Dňa 4. novembra 2013 sa v Modre uskutočnilo krajské výberové kolo XX. ročníka Slovenského festivalu Beniakove Chynorany. Naša žiačka Tatiana Prejsová sa na ňom umiestnila na 4. mieste. Na súťaž ju pripravila Mgr.art. Zuzana Bírešová.

(09.06.2013)

Víkend otvorených dverí v kaštieli

Dňa 9. júna 2013 sa vo Veľkom Bieli konal Víkend otvorených dverí v kaštieli. V programe účinkovali žiaci literárno-dramatického odboru /ped. Mgr.art. Zuzana Bírešová/ a gitarové kvarteto z triedy Mgr. Evy Muchovej.      

(03.06.2013)

Vystúpenie v Nezábudke

V pondelok 3. júna 2013 venoval súbor Mačky vo vreci zdravotne ťažko postihnutým deťom plyšové hračky a knižky v domove sociálnych služieb Nezábudka v Mlynskom Kline pri Turni. Zahral im rozprávku Dorotka z krajiny Oz a hudobnú etudu Jar. Naši žiaci hrali spolu s deťmi v Nezábudke rôzne hry a zapojili sa do muzikoterapie. Program pripravila Mgr. art. […]

(31.05.2013)

Zlatá priadka 2013

Žiaci Mgr. Zuzany Bírešovej – ako súbor DS effecteD pri ZUŠ Senec – sa zúčastnili 42. ročníka celoštátnej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti v dňoch 29. – 31. mája 2013 v Šali. Získali diplom za účasť. Žiaci p. uč. Mgr. Heleny Čajkovej sa zúčastnili tohto podujatia ako pozorovatelia.

(21.05.2013)

Kráľ Lear a Anča v gymnáziu

Počas ústnych maturít zabezpečili žiaci ZUŠ zo súboru effecteD pre študentov seneckého Gymnázia Antona Bernoláka náhradný – divadelný program. Pre dve skupiny (zložené zo štyroch tried gymnázia) zahrali svoju novú inscenáciu Kráľ Lear podľa Williama Shakespeara. Aj v nedivadelnom prostredí gymnaziálnej klubovne ožil dávny príbeh, ktorý zaujal aj študentov. Po predstavení sa konala diskusia a […]

(04.05.2013)

Senčania Senčanom

V sobotu 4. mája 2013 sa folklórny súbor Igrici pod vedením PaedDr. M. Brnu, PhD. a žiaci našej školy hudobného odboru zúčastnili podujatia Senčania Senčanom. Tento festival bol venovaný 1150. výročiu príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu (863-2013).  

(27.04.2013)

Bratislavské metamorfózy 2013

V dňoch 24. – 27. apríla 2013 sa uskutočnila súťaž Bratislavské metamorfózy, na ktorej sa úspešne zúčastnili aj naši žiaci z literárno-dramatického odboru: :::::::::: Adriana Žilová obsadila 3. miesto v 2. kategórii poézia Diana Čičmancová získala 2. miesto v 3. kategórii próza Erik Šupčík /žiak LDO, ktorý na súťaži recitoval za ZŠ Kráľová/ získal 2. […]

(27.04.2013)

Rozprávkové vretienko

Základná škola Alexandra Dubčeka Majerníkova 62, Bratislava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Miestny úrad Bratislava Karlova Ves Primátor hlavného mesta SR Bratislavy a Spoločnosť Alexandra Dubčeka dňa 27. apríla 2013 zorganizovali už 18. ročník  súťaže v prednese rozprávky pre žiakov základných škôl SR s medzinárodnou účasťou ROZPRÁVKOVÉ VRETIENKO. Na tejto milej súťaži  našu školu […]

(16.04.2013)

Interný koncert - apríl 2013

V utorok 16. apríla 2013 sa v koncertnej sále ZUŠ uskutočnil interný koncert žiakov hudobného a literárno-dramatického odboru.

(12.04.2013)

Kremnica 2013

Starší žiaci literárno-dramatického odboru sa aj tento rok zúčastnili medzinárodného festivalu Prednášam, teda som… v Kremnici v termíne od 12. do 14. apríla 2013. :::::::::::::: Súťažilo sa v 4 kategóriách: poézia, próza, experimentálny prednes a vnútorný monológ, pričom v každá kategória bola ešte rozdelená podľa veku. Našim žiakom a pani učiteľke s podarilo umiestniť sa […]

(09.04.2013)

Štúrova Modra

Na krajskom kole súťaže Štúrova Modra sa zúčastnili žiaci Mgr. art. Zuzany Bírešovej: Katarína Prejsová a Peter Lančarič.

(06.04.2013)

Hviezdoslavov Kubín - obvodné kolo 2013

Dňa 25. marca 2013 sa v priestoroch našej ZUŠ konalo obvodné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín, ktoré organizačne zabezpečovala ZŠ J. G. Tajovského v Senci. :: Predsedom poroty bol p. Jozef Šimonovič, vynikajúci herec a recitátor. Na tejto súťaži sa umiestnili aj naši žiaci: ::: : Mária Lančaričová – 1. miesto  1. kat. poézia /Mgr. Čajková/ Tim Köppl – […]

(21.03.2013)

Víťazstvo na Malej Tálii!

V dňoch 20. – 21. marca 2013 sa v seneckom kultúrnom dome konal 16. ročník krajskej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti  Stretnutie s malou Táliou, ktorej sa zúčastnili dva divadelné súbory literárno-dramatického odboru pod režijným vedením Mgr. art. Zuzany Bírešovej. Divadelný súbor Mačky vo vreci získali za inscenáciu na motívy L. F. Bauma Dorotka v krajine Oz  čestné uznanie. Druhý […]

(15.03.2013)

Dve nové premiéry!

V piatok 15. marca 2013 sa v kinosále kultúrneho domu predstavili žiaci literárno-dramatického odboru v dvoch premiérach – Dorotka v krajine OZ a Kráľ Lear.                           .. ::::::::: ::::: ::::: Detský divadelný súbor Mačky vo vreci Dorotka v krajine Oz (rozprávková inscenácia na […]

(10.02.2013)

Oslava 20. výročia vzniku SR

10. februára sa v Labyrinte MsKS konal koncert pri príležitosti 20. výročia vzniku Slovenskej republiky. Ženský zbor pri Miestnom odbore Matice slovenskej pod taktovkou Mgr. Art. Zdenka Macháčka otvoril slávnosť piesňou Eugena Suchoňa Aká si mi krásna. Mgr. Helena Čajková dojala obecenstvo nádherným prednesom dvoch básní o Slovensku, jednou dokonca z pera Antona Hlinku. Odbornou […]

(26.01.2013)

19. reprezentačný ples ZUŠ

V sobotu 26. januára 2013 sa v spoločenskej sále ELV Produkt a.s. na Nitrianskej ulici v Senci uskutočnil v poradí už 19. reprezentačný ples ZUŠ. V kultúrnom programe sa predstavil ľudový súbor našich žiakov – Igrici, ktorý pracuje pod odborným vedením PaedDr. Miroslava Brnu, PhD., ďalej žiaci tanečného odboru z tried p. uč. Jozefa Manáka […]