Štúdium, dokumenty a tlačivá
 

rok 2012 LDO

(16.12.2012)

Vianočný koncert v Ev. kostole

V nedeľu 16. decembra 2012 sa v Evanjelickom kostole uskutočnil vianočný koncert žiakov hudobného a literárno-dramatického odboru. FOTOGALÉRIA

(12.12.2012)

Vianočný koncert v KD

Vianočný koncert žiakov hudobného, literárno-dramatického a tanečného odboru  sa uskutočnil 12. decembra2012 v kultúrnom dome. Výtvarný odbor mal pre koncertom vianočný bazár vlastných výrobkov.    

(30.11.2012)

Festival PAN 2012

Najstarší žiaci LDO z divadelného súboru effecteD sa posledný novembrový týždeň zúčastnili celoslovenského festivalu pantomímy a pohybového divadla PAN 2012. Súbor reprezentoval Základnú umeleckú školu v Senci krátkou etudou na motívy W. Shakeaspeara a inscenáciou Cisárove nové šaty.         Hlavná protagonistka Katka Prejsová získala za svoj herecký výkon v úlohe Cisára špeciálnu […]

(29.11.2012)

760. výročie mesta Senec

V dňoch 28. – 29. novembra 2012 sa pri príležitosti 760. výročia prvej písomnej zmienky mesta Senec uskutočnila v kultúrnom centre Labyrint dvojdňová vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Jej hlavnými organizátormi boli Mesto Senec, Mestské kultúrne stredisko a Mestské múzeum v Senci. Záštitu nad podujatím prevzal primátor mesta, Ing. Karol Kvál. Zúčastnili sa jej odborníci […]

(23.10.2012)

Vystúpenie v Dome dobra

V utorok 23. októbra 2012 vystúpilo 10 žiakov našej školy v Dome dobra pre dôchodcov na južnej strane Slnečných jazier v Senci. Hudbou a recitáciou potešili tamojších obyvateľov v Mesiaci úcty k starším. Program pripravili manželia Dömeovci, Mgr. Döme, Mgr. Čajková a Mgr.art. Škriečka.  

(16.10.2012)

Interný koncert

V utorok 16. októbra 2012 sa o 17:00 hod. uskutočnil v koncertnej sále ZUŠ interný koncert žiakov hudobného a literárno-dramatického odboru. FOTOGALÉRIA

(15.10.2012)

Tri prasiatka trochu inak

V pondelok 15. októbra 2012 sa konalo v kultúrnom centre Labyrint predstavenie Tri prasiatka trochu inak. Divadlo Kusy cukru, v ktorom hrá naša pani učiteľka LDO Zuzana Bírešová, prinieslo nový pohľad na známy príbeh. Pesničkovú fériu s prekvapujúcim záverom mohli vidieť naši žiaci ako aj družinári zo ZŠ Tajovského.

(20.06.2012)

Hviezdoslavova Anča získala na Kubíne Osobitnú cenu poroty!

Hviezdoslavova Anča získala na Kubíne Osobitnú cenu poroty! DS effecteD sa zúčastnil celoslovenskej súťažnej prehliadky Hviezdoslavov Kubín 2012 a to v dňoch 20. až 23. jún 2012 v Dolnom Kubíne. V kategórii detských recitačných kolektívov súťažilo desať inscenácií a naša Anča sa stala druhou najlepšou inscenáciou na Slovensku!  Našim žiakom – dnes už oceneným malým […]

(01.06.2012)

Zlatá priadka

Na 41. ročníku celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti ZLATÁ PRIADKA – ŠAĽA 2012 sa v dňoch 31.mája a 1.júna 2012 ako pozorovatelia zúčastnili žiaci LDO: Maťašáková Miriam, Belašicová Sandra, Šupčík Erik, Žilová Adriana, Nagyová Miška, Kolek Filip, Stančeková Laura, Čičmancová Diana, Asztalos Oliver, Laurová Lea a Damián Vilk. Žiakov sprevádzala Mgr. Helena […]

(25.05.2012)

Prednášam, teda som...

V dňoch 25.-27. mája 2012 sa konala celoštátna prehliadka v umeleckom prednese poézie, prózy, vnútorného monológu a experimentálneho prednesu žiakov ZUŠ na Slovensku s medzinárodnou účasťou pod názvom Prednášam, teda som… 2012 v Kremnici. Na toto podujatie žiakov LDO pripravila Mgr.art. Zuzana Bírešová. Žiaci súťažili v 3. kategórii experimentálneho prednesu – Anča (P.O.Hviezdoslav), za ktorý […]

(04.05.2012)

Bratislavské metamorfózy 2012

V dňoch 2. – 4. mája 2012 sa konalo krajské kolo v prednese poézie a prózy Bratislavské metamorfózy, čo je postupové kolo do celoštátnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. . V kategórii detské recitačné kolektívy l. miesto získal súbor ZUŠ Senec effecteD so scénickým stvárnením balady P. O. Hviezdoslava  Anča. . Súbor postupuje do celoštátneho kola Hviezdoslavovho […]

(01.04.2012)

Predveľkonočný koncert

Už tradične sa týždeň pred Veľkonočnými sviatkami v nedeľu 1. apríla 2012  uskutočnil Predveľkonočný koncert žiakov hudobného a literárno-dramatického odboru. Konal sa v priestoroch Evanjelického kostola v Senci, ktorého priaznivé akustické vlastnosti dali pekne vyniknúť všetkým sólovým i komorným číslam ako aj hovorenému slovu. Prítomné obecenstvo si tak mohlo vypočuť aj väčšie komorné zoskupenia, o.i. […]

(27.03.2012)

Interný koncert

V utorok 27. marca 2012 sa v koncertnej sále ZUŠ konal druhý marcový interný koncert, na ktorom sa peknými umeleckými výkonmi predstavili žiaci hudobného a literárno-dramatického odboru. Pozrite si fotogalériu.

(21.03.2012)

Malá Tália

Na krajskom kole súťaže detských divadiel Malá Tália sa zúčastnili dva súbory našej školy. Mladší žiaci s inscenáciou Minpinkovia na motívy rozprávky R. Dahla  získali diplom za tvorivý prístup k téme a súbor starších žiakov s inscenáciou Cisárove nové šaty na motívy rozprávky H.Ch. Andersena získal druhé miesto. Oba súbory pracovali pod pedagogickým vedením Mgr.art. […]

(20.03.2012)

Obvodné kolo Hviezdoslavovho Kubína

20. marca sa uskutočnilo obvodné kolo Hviezdoslavovho Kubína v priestoroch našej ZUŠ. Vzácnym hosťom bol herec a recitátor Jozef Šimonovič, ktorý bol predsedom poroty pre všetky tri kategórie poézie. . . . . . . .. Výsledky našich žiakov: .       1. kategória poézia: druhé miesto získala Michaela Biskupičová   /pripravila Mgr. Helena […]

(24.01.2012)

Interný koncert

V utorok 24. januára 2012 o 17:00 sa v koncertnej sále ZUŠ uskutočnil interný koncert žiakov hudobného a literárno-dramatického odboru.

(21.01.2012)

18. ples ZUŠ

V sobotu 21. februára 2012 sa v spoločenskej sále ELV Produkt a.s. Senec uskutočnil v poradí už 18. ples našej Základnej umeleckej školy. V kultúrnom programe plesu sa predstavili žiaci tanečného odboru, minuloročný laureát keyboardovej súťaže v Považskej Bystrici Jakub Kolembus a ľudový súbor Igrici pod vedením PaedDr. Miroslava Brnu, PhD.

(17.01.2012)

Šaliansky Maťko

Dňa 17. januára 2012 sa v priestoroch našej ZUŠ uskutočnilo obvodné kolo súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského. Súťaže sa zúčastnilo celkovo 21 žiakov z desiatich prihlásených základných škôl. O víťazoch rozhodovala odborná porota v zložení: herec, recitátor a bývalý pedagóg konzervatória Jozef Šimonovič – predseda, Mgr. Helena Čajková – vedúca […]