Štúdium, dokumenty a tlačivá
 

rok 2011 LDO

(18.12.2011)

Vianočné koncerty v KD a Evanjelickom kostole

V stredu 14. 12. 2011 sa v kultúrnom dome o 17:30 uskutočnil 1. vianočný koncert žiakov hudobného, tanečného a literárno-dramatického odboru. Vo vstupnej hale kultúrneho domu zároveň prebiehal bazár vianočných výrobkov  žiakov výtvarného odboru. Vo štvrtok 15. 12. 2011 následne vystúpili žiaci v skrátenej verzii programu vianočného koncertu pre školské kluby a maratón vianočných koncertov […]

(15.12.2011)

...a Slovo bolo u Boha

Vo štvrtok 15.12.2011  sa v Bratislave konalo krajské kolo XIX. ročníka literárnej súťaže …a Slovo bolo u Boha. Našu školu tam reprezentovali žiaci literárno-dramatického odboru Jozef Fülöp a Mária Košecká. Jozef Fülöp získal v 2. kategórii – próza – 3. miesto. Žiakov pripravila Mgr. Helena Čajková.

(09.12.2011)

Vianočné koledovanie

V adventom období naši žiaci spolu so svojimi pedagógmi už tradične prinášajú ľuďom posolstvo lásky a pokoja prostredníctvom vianočného koledovania. Prvýkrát sa tento rok predstavili s vianočnými koledami a vinšami na Zasadnutí starostov a primátorov Podunajského regiónu 25. novembra 2011, ktoré sa konalo v Hoteli Senec na Slnečných jazerách. Program so žiakmi pripravili p. Eva […]

(26.10.2011)

15. výročie ZUŠ na Fándlyho ul.

V stredu 26.10. 2011  sa uskutočnil  koncert k 15. výročiu pôsobenia ZUŠ na Fándlyho ulici, na ktorej škola sídli po svojom presťahovaní z Lichnerovej ulice č. 72. Na koncerte vystúpili najmladší žiaci školy. Podujatia sa zúčastnil aj pán primátor Ing. Karol Kvál, pani prednostka MÚ Ing. Jarmila Répássyová, pani viceprimátorka Helena Nemcová, Mgr. Anton Kubliniak,  […]

(24.10.2011)

Október - mesiac úcty k starším

 V priebehu októbra – mesiaca úcty k starším – žiaci a pedagógovia našej školy účinkovali na viacerých podujatiach v rámci mesta Senec. V stredu 5.10.2011 senecký primátor Ing. Karol Kvál odovzdával Cenu primátora a Cenu mesta výnimočným ľuďom, ktorí zviditeľnili naše mesto. Hudobný program pripravili riaditeľ školy Mgr.art. Gabriel Škriečka – flauta a  kolegyne  Mgr.art. […]