Štúdium, dokumenty a tlačivá
 

rok 2017 HO

(07.04.2017)

Schneiderova Trnava 2017 - husle

Náš talentovaný huslista Daniel Švasta z triedy Mgr. Ferdinanda Dömeho v piatok 7. apríla 2017 zabodoval na celoslovenskej súťaži v sólovej hre na husliach Schneiderova Trnava. V silnej konkurencii ako druhý najmladší účastník získal v 4. kategórii strieborné pásmo s najvyšším počtom bodov! 🙂 Tešíme sa z tohto krásneho úspechu a gratulujeme! 🙂

(06.04.2017)

Schneiderova Trnava 2017 - klavír

Matej Osvald a Sofia Mašek – žiaci p. uč. Andrey Dittingerovej, DiS.art. – získali na celoslovenskej klavírnej súťaži Schneiderova Trnava zlaté a strieborné pásmo v 2. kategórii a Matej aj mimoriadnu cenu za interpretáciu modernej skladby.   Blahoželáme žiakom aj pani učiteľke ku krásnemu úspechu!

(05.04.2017)

Absolventský polorecitál

Dňa 5. apríla 2017 sa v koncertnej sále ZUŠ konal absolventský polorecitál našich mimoriadne talentovaných žiačok – Kamilky Jarábkovej /priečna flauta, p. uč. Mgr.art. Gabriel Škriečka/ a Helenky Zsilinszkej /spev, p. uč. Eva Casanova, Dis.art./, ktoré našu školu a mesto počas svojho štúdia úspešne reprezentovali na mnohých súťažiach a podujatiach. Na koncerte spoluúčinkovali žiačky Zuzana […]

(04.04.2017)

Triedny koncert žiakov Mgr. Ferdinanda Dömeho

Dňa 4. apríla 2017 sa v koncertnej sále ZUŠ konal triedny koncert žiakov Mgr. Ferdinanda Dömeho. Žiaci sa predstavili v hre na husliach a  keyboarde.

(29.03.2017)

Výchovný koncert pre žiakov ZŠ Tajovského

Dňa 29. marca 2017 sa v koncertnej sále ZUŠ konal výchovný koncert pre žiakov základnej školy na Tajovského ul. v Senci. Na koncerte sa predstavili žiaci ZUŠ z hudobného a literárno-dramatického odboru. Koncert pripravila a viedla PhDr. Mária Mazúchová.

(28.03.2017)

Interný koncert

V utorok 28. marca 2017 sa v koncertnej sále ZUŠ konal interný koncert žiakov hudobného odboru.

(22.03.2017)

Interný koncert

22. marca 2017 sa v koncertnej sále ZUŠ konal interný koncert žiakov hudobného  a literárno-dramatického odboru.  

(15.03.2017)

14. koncertná prehliadka žiakov bratislavských škôl v hre na keyboarde

Dňa 15. marca 2017 sa ako hostia zúčastnili keyboardovej prehliadky v ZUŠ Hálkova 56 v Bratislave žiaci Mgr. F. Dömeho Matej Bujňák a Jakub Kolembus. Zahrali svoj repertoár a Jakub Kolembus aj vlastnú skladbu Bez starostí…  Kolega Mgr. Ferdinand Döme mal pri tejto príležitosti aj odbornú prednášku o technike a rôznych možnostiach keyboardovej hry.

(15.03.2017)

Výchovné koncerty pre žiakov ZŠ

V stredu 15. marca 2017 sa v koncertnej sále ZUŠ konali výchovné koncerty pre žiakov ZŠ J. G. Tajovského. Predstavili sa na nich naši mladí umelci z hudobného a literárno-dramatického odboru. Koncert pripravila a viedla PhDr. Mária Mazúchová.    

(15.02.2017)

Interný koncert

V stredu 15. februára 2017 sa v koncertnej sále ZUŠ konal interný koncert žiakov hudobného odboru.

(25.01.2017)

Interný koncert

V stredu 25. januára 2017 sa v koncertnej sále ZUŠ konal interný koncert žiakov hudobného odboru.