Štúdium, dokumenty a tlačivá
 

rok 2017 HO

(30.11.2017)

Koncert 4. ZUŠ

29. 11. 2017 sa v Labyrinte uskutočnil koncert 4. ZUŠ – Bernolákovo, Ivanka pri Bratislave, Dunajská Lužná, Senec

(29.11.2017)

Interný Konert 14. 11. 2017

V utorok 14. novembra 2017 sa v koncertnej sále ZUŠ konal interný koncert žiakov hudobného odboru.  

(10.11.2017)

70. výročie presídlenia Slovákov z Dolnej zeme

Slávnostné služby božie pri príležitosti 70. výročia presídlenia Slovákov z Dolnej zeme a vzniku samostatného evanjelického zboru Senec hudobne spestrilo vystúpenie orchestra Fantázia pri ZUŠ v Senci pod vedením Drahomíra Mrózeka a speváckeho zboru pri ZUŠ pod vedením Mgr. art Heleny Oborníkovej a Mgr.art Zuzany Szabó.

(10.11.2017)

Interný koncert

V stredu 25. októbra 2017 sa v koncertnej sále ZUŠ konal interný koncert žiakov hudobného odboru.  

(22.06.2017)

Triedny koncert pobočky Čataj

Vo štvrtok 22. júna 2017 sa konal triedny koncert žiakov p. Heleny Oborníkovej na elokovanom pracovisku v Čataji.

(21.06.2017)

Rozlúčka so školou

V stredu 21. júna 2017 sa koncertom  pre kolegov rozlúčila pred odchodom do dôchodku naša kolegyňa gitaristka Mgr. Eva Muchová. Zároveň nám predstavila nového kolegu Olivera Rogovského, ktorý v novom školskom roku prevezme časť žiakov z jej triedy.

(15.06.2017)

Koncert na počesť J. N. Hummela

Dňa 15. júna 2017 sa v koncertnej sále ZUŠ konal koncert klasicistickej hudby usporiadaný pri príležitosti 180. výročia úmrtia skladateľa J. N. Hummela, ktorý istú časť svojho života pôsobil aj v našom meste, vtedajšom Wartbergu. Koncert zorganizovala a viedla p. uč. Andrea Dittingerová, DiS.art., ktorá jednotlivé hudobné čísla tvorivo prepojila so zaujímavou obrazovou prezentáciou.

(14.06.2017)

Interný koncert

V stredu 14. júna 2017 sa v koncertnej sále ZUŠ konal interný koncert žiakov hudobného odboru.    

(07.06.2017)

Koncert žiakov Mgr. V. Kubaláka

V stredu 7. júna 2017 sa v koncertnej sále ZUŠ konal triedny koncert žiakov Mgr. Vladimíra Kubaláka.  

(30.05.2017)

Interný absolventský koncert

V utorok 30. mája 2017 sa v koncertnej sále ZUŠ konal interný koncert, na ktorom sa zároveň predstavila druhá časť absolventov hudobného odboru.

(28.05.2017)

Absolventský koncert

V nedeľu 28. mája 2017 sa v evanjelickom kostole v Senci uskutočnil absolventský koncert žiakov hudobného a literárno-dramatického odboru.

(25.05.2017)

Bicisti strieborní na celoslovenskej súťažnej prehliadke

Dňa 25. mája 2017 sa konala Celoslovenská súťažná prehliadka v hre na bicích nástrojoch pre ZUŠ Nové Zámky 2017, ktorej sa zúčastnili žiaci Mgr. art Ondreja Slávika: Matúš Komár – strieborné pásmo – 1. kat. – žiak prípravného ročníka Richard Andrášik – strieborné pásmo – 2. kat., disciplíny 1,3 Marek Mokoš – strieborné pásmo – 2. […]

(25.05.2017)

Piano v modernom rytme 2017

Dňa 25. mája 2017 sa konala pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky klavírna súťaž Piano v modernom rytme Bojnice 2017, na ktorej sa žiaci našej ZUŠ umiestnili takto: Romana Hoffmannová – Michaela Tomášiková – zlaté pásmo 1. kat. 4-ručná hra /p. Galambosová, Dis.art a Bc. M. Bednárová/ Dominika Motešická – Alexandra Oborníková – strieborné […]

(17.05.2017)

Slávik Slovenska 2017 - okresné kolo

27. ročníka okresného kola súťaže Slávik Slovenska sa v stredu 17. mája 2017  zúčastnilo 29 žiakov z 15 škôl seneckého okresu. Súťaž sa konala v priestoroch ZUŠ Fándlyho 20. Súťažiaci sa umiestnili takto: I. kategória: 1. Nela Ližbetin, ZŠ J.G.Tajovského Senec 2. Andrea Erdösyová, ZŠ Malinovo 3. Karin Magdošková, SZŠ Kysucká Senec  Silvia Kocsisová, ZUŠ Fándlyho Senec   […]

(16.05.2017)

Koncert ku Dňu matiek

V utorok 16. mája 2017 sa v evanjelickom kostole v Senci konal koncert pri príležitosti Dňa matiek. Predstavili sa na ňom žiaci hudobného a literárno-dramatického odboru a na záver zaznelo pásmo skladieb v podaní školského Orchestra Fantázia.

(15.05.2017)

Matej Osvald zlatý na celoslovenskej súťaži!

Šikovný klavirista Matej Osvald z triedy p. uč. Andrey Dittingerovej, DiS.art. nám opäť urobil veľkú radosť! Na dvojkolovej celoslovenskej súťaži v Banskej Bystrici získal vo svojej kategórii zlaté pásmo. 🙂 Gratulujeme!!!

(12.05.2017)

Triedny koncert žiakov p. uč. Ž. Šokovej

V piatok 12. mája 2017 sa v koncertnej sále ZUŠ konal klavírny triedny koncert žiakov p. uč. Žofie Šokovej, DiS.art.  

(26.04.2017)

Interný koncert

Dňa 26. apríla 2017 sa v koncertnej sále ZUŠ konal interný koncert žiakov hudobného a literárno-dramatického odboru.  

(11.04.2017)

Keyboardová súťaž v Pov. Bystrici

Na 10.celoštátnej súťažnej prehliadke ZUŠ SR a ČR v hre na keyboard Považská Bystrica 2017 získali naši žiaci krásne ocenenia: Matej Bujňák – absolútny víťaz A kategórie /F. Döme. Dis.art/ Dáša Andrášiková – absolútny víťaz kategórie /F. Döme. Dis.art/ Viktor Blaščák – zlaté pásmo A kategórie /F. Döme. Dis.art/ Jakub Kolembus – strieborné pásmo + diplom za autorskú skladbu […]

(09.04.2017)

Predveľkonočný koncert

V nedeľu 9. apríla 2017 sa v evanjelickom kostole v Senci konal náš tradičný Predveľkonočný koncert, na ktorom sa predstavili žiaci hudobného a literárno-dramatického odboru. Na záver koncertu vystúpil s bohatým programom aj školský orchester pod vedením p. uč. Drahomíra Mrózka, DiS.art.